Câu hỏi chung - Liên hệ với chúng tôi

Email này chỉ dành cho các câu hỏi chung. Nếu bạn muốn liên hệ với một phòng ban cụ thể, vui lòng truy cập danh sách các phòng ban và văn phòng ở đây.

If you are reporting a child welfare concern, please call the New York State Central Register at 1-800-342-3720.

If this is an emergency please dial 9-1-1.

If you or someone you know is having a mental health crisis, dial 9-8-8. 

For general questions about resources in the community, dial 2-1-1.

Xin cảm ơn.

 

3 + 6 =
Giải bài toán đơn giản ở trên và nhập kết quả vào đây. Ví dụ: 1+3 = 4 thì nhập 4.