SIREN

Đăng ký SIREN

Thông báo khẩn cấp theo thời gian thực về sự cố và vấn đề an toàn

SIREN của Quận Tompkins là hệ thống thông báo hàng loạt chính thức được Quận Tompkins, Thành phố Ithaca, cũng như các thị trấn và làng mạc khác tại địa phương sử dụng khi cần liên lạc với cư dân cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp. Đăng ký ngay để nhận thông báo từ SIREN qua tin nhắn văn bản, email và/hoặc tin nhắn thoại.

  • Thêm địa chỉ của bạn để nhận cảnh báo theo địa lý
  • Cho biết loại cảnh báo bạn muốn nhận.
  • Cho biết cách bạn muốn được thông báo bằng tin nhắn văn bản, email và/hoặc tin nhắn thoại.

Đăng ký nhận thông báo khẩn cấp tại đây.

Bạn cần cập nhật tùy chọn thông báo? Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin và các câu hỏi thường gặp.

PLEASE NOTE: You may have previously signed up for Swift911. Your information was migrated to this new system so you would not miss alerts and notifications during the transition period. However if you did not create a SIREN account/profile by December 31, 2022 you are no longer in the system. Please sign up at the link above, select your notification preferences, and how you wish to receive alerts (voice, text, email).  

Dịch vụ này được chính quyền địa phương cung cấp miễn phí cho công chúng; tuy nhiên, có thể áp dụng cước phí tin nhắn và dữ liệu tùy thuộc vào nhà cung cấp và dịch vụ điện thoại của bạn. Vui lòng tham khảo gói dịch vụ điện thoại di động của bạn để biết thêm thông tin.