County Services           How Do I?     

SIREN

Đăng ký SIREN

Thông báo khẩn cấp theo thời gian thực về sự cố và vấn đề an toàn

SIREN của Quận Tompkins là hệ thống thông báo hàng loạt chính thức được Quận Tompkins, Thành phố Ithaca, cũng như các thị trấn và làng mạc khác tại địa phương sử dụng khi cần liên lạc với cư dân cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp. Đăng ký ngay để nhận thông báo từ SIREN qua tin nhắn văn bản, email và/hoặc tin nhắn thoại.

  • Thêm địa chỉ của bạn để nhận cảnh báo theo địa lý
  • Cho biết loại cảnh báo bạn muốn nhận.
  • Cho biết cách bạn muốn được thông báo bằng tin nhắn văn bản, email và/hoặc tin nhắn thoại.

Đăng ký nhận thông báo khẩn cấp tại đây.

Bạn cần cập nhật tùy chọn thông báo? Hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin và các câu hỏi thường gặp.

XIN LƯU Ý: Có thể bạn đã đăng ký Swift rồi911. Thông tin của bạn đã được chuyển sang hệ thống mới để bạn không bỏ lỡ các cảnh báo và thông báo trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn không tạo tài khoản/hồ sơ SIREN trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì bạn không còn trong hệ thống nữa. Vui lòng đăng ký tại liên kết ở trên, chọn tùy chọn thông báo của bạn và cách bạn muốn nhận thông báo (thoại, tin nhắn văn bản, email).  

Dịch vụ này được chính quyền địa phương cung cấp miễn phí cho công chúng; tuy nhiên, có thể áp dụng cước phí tin nhắn và dữ liệu tùy thuộc vào nhà cung cấp và dịch vụ điện thoại của bạn. Vui lòng tham khảo gói dịch vụ điện thoại di động của bạn để biết thêm thông tin.