County Services           How Do I?     

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Chính sách bảo mật

 

Trang web của quận Tompkins mang đến truy cập thuận tiện vào thông tin và dịch vụ của quận Tompkins, đồng thời giúp quá trình làm việc với quận Tompkins trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cũng như với tất cả các tài nguyên trực tuyến, chúng tôi nhận thấy rằng khách truy cập vào trang web này quan tâm đến quyền riêng tư của họ. Quận Tompkins cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi truy cập trang web này.

Chính sách này mô tả thông lệ về quyền riêng tư của Quận đối với thông tin được thu thập từ những người truy cập vào trang web này. Chính sách này nêu ra các loại dữ liệu được thu thập và cách sử dụng thông tin đó. Quận có thể tùy ý thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của chính sách này. Do chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này, bạn nên chủ động kiểm tra chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào khác, kể cả các trang web khác của Quận mà bạn truy cập thông qua trang web này.

Thông tin được thu thập khi bạn truy cập trang web này

Khi bạn truy cập www.tompkinscountyny.gov, Quận sẽ tự động thu thập và lưu trữ các thông tin sau về lần truy cập của bạn:

Địa chỉ giao thức Internet và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Địa chỉ giao thức Internet là một số nhận dạng được chỉ định cho nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc trực tiếp cho máy tính của bạn. Địa chỉ này có thể được sử dụng để hướng lưu lượng truy cập Internet đến bạn;

Loại trình duyệt và hệ điều hành bạn đã sử dụng;

Ngày và thời gian bạn truy cập trang web này;

Các trang web hoặc dịch vụ bạn đã truy cập tại trang web này; và

URL hoặc địa chỉ của trang web bạn đã truy cập trước khi đến trang web này và bất kỳ trang web nào được liên kết trên trang web này.

Thông tin này được sử dụng để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi đồng thời giúp Quận hiểu được cách khách truy cập sử dụng trang web này. Thông tin này được thu thập để phân tích thống kê, xác định xem thông tin nào được khách truy cập của chúng tôi quan tâm nhiều nhất và ít quan tâm nhất cũng như để xác định các vấn đề về hiệu suất hệ thống hoặc các vùng có vấn đề. Thông tin không được thu thập cho mục đích tiếp thị thương mại. Quận cũng không bán hoặc phân phối thông tin được thu thập từ trang web cho mục đích tiếp thị thương mại. Thông tin được lưu giữ theo các điều khoản lưu giữ hồ sơ công cộng trong Luật Hồ sơ Chính quyền Địa phương.

Thông tin được thu thập khi bạn gửi e-mail cho trang web này

Nếu bạn gửi e-mail đến Quận, đăng ký thông báo điện tử hoặc đặt trước một nơi lưu trú/nhà nghỉ, địa chỉ e-mail của bạn và nội dung của e-mail/đăng ký/đặt chỗ sẽ được thu thập.

Thông tin được thu thập không giới hạn ở các ký tự văn bản mà có thể bao gồm các định dạng thông tin âm thanh, video và hình ảnh mà bạn gửi cho chúng tôi. Thông tin được lưu giữ theo các điều khoản lưu giữ hồ sơ công cộng trong Luật Hồ sơ Chính quyền Địa phương.

Địa chỉ e-mail của bạn và thông tin trong e-mail của bạn sẽ được sử dụng để phản hồi lại cho bạn, giúp giải quyết các vấn đề bạn đề cập, cải thiện trang web này trong tương lai hoặc chuyển tiếp e-mail của bạn đến cơ quan khác để có xử lý thích hợp. Địa chỉ e-mail của bạn không được thu thập cho các mục đích tiếp thị thương mại. Quận cũng không bán hoặc phân phối địa chỉ e-mail của bạn cho các mục đích tiếp thị thương mại.

Thông tin cá nhân và quyền lựa chọn

“Thông tin cá nhân” là thông tin về một cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ và số điện thoại của một cá nhân). Tên miền hoặc địa chỉ giao thức Internet không được coi là thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân không được thu thập trên trang web này trừ khi bạn gửi e-mail đến Quận, đăng ký thông báo điện tử hoặc đặt trước một nơi lưu trú/nhà nghỉ trong công viên. Việc bạn không liên lạc với trang web này không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng bất kỳ tính năng nào khác của trang web này hoặc các trang web khác của chính quyền Quận.

Hiện tại, Quận không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em hoặc tạo hồ sơ của trẻ em trên trang web này. Mọi người được cảnh báo rằng thông tin cá nhân do bất kỳ cá nhân nào cung cấp được thu thập trên trang web này sẽ được xem như thông tin do người trưởng thành cung cấp và nếu không được luật pháp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương bảo vệ, thông tin đó có thể được truy cập công khai. Quận khuyến khích phụ huynh và giáo viên tham gia vào các hoạt động trên mạng của trẻ em và hướng dẫn cho trẻ em bất cứ khi nào trẻ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trực tuyến.

Tiết lộ thông tin được thu thập trên trang web này

Thông tin cá nhân hoặc thông tin khác được thu thập trên trang web này, nếu không được luật pháp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương bảo vệ, có thể bị tiết lộ theo luật, chẳng hạn như Luật Tự do Thông tin (FOIL) hoặc lệnh của tòa án.

Ngoài ra, Quận có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương để thực thi các quyền của Quận đối với việc truy cập trái phép hoặc cố gắng truy cập trái phép vào thông tin của Quận.

Bảo mật

Quận giới hạn quyền truy cập của nhân viên vào thông tin nhận dạng cá nhân từ trang web này, chỉ cho những nhân viên cần phải truy cập để thực hiện công việc cụ thể. Các biện pháp bảo mật đã được tích hợp vào thiết kế, triển khai thực hiện và vận hành hàng ngày của trang web này như một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi về bảo mật nội dung điện tử cũng như việc truyền thông tin điện tử.

Để bảo vệ dữ liệu của người dùng trong quá trình truyền thông tin thương mại điện tử, Quận sử dụng công nghệ mã hóa SSL mới nhất để truyền đi dữ liệu giao dịch một cách an toàn.

Lưu ý:Không nên hiểu thông tin trong chính sách này là nhằm đưa ra lời khuyên về kinh doanh, pháp lý hay những lời khuyên khác, hay là để đảm bảo thông tin luôn chính xác hoặc đảm bảo tính bảo mật thông tin được cung cấp qua trang web này theo bất kì cách nào. Vì mục đích bảo mật trang web đồng thời để đảm bảo rằng trang web này dành cho tất cả người dùng, Quận sử dụng phần mềm giám sát lưu lượng truy cập để xác định những hành vi cố gắng tải lên hoặc thay đổi thông tin một cách trái phép hoặc gây thiệt hại cho trang web này.

Cookies

Trang web này được thiết kế để bạn có thể tự mình tiếp cận thông tin của chính quyền quận. Bạn có quyền quyết định những thông tin mà bạn cho là quan trọng từ trang web này và tạo ra trang chính quyền quận của riêng bạn. Trang web sử dụng cookie liên tục là các tệp văn bản đơn giản được trình duyệt web của bạn lưu trữ nhằm phân biệt những người truy cập vào trang web, để tùy chỉnh theo thông tin của bạn. Cookie tạo trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web này không chứa thông tin nhận dạng cá nhân và không xâm phạm quyền riêng tư hoặc tính bảo mật của bạn. Chúng tôi sử dụng tính năng cookie để lưu trữ thẻ nhận dạng được tạo ra ngẫu nhiên trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào trang web này. Việc sử dụng cookie là một thông lệ tiêu chuẩn giữa các trang web trên mạng. Phần mềm và phần cứng bạn sử dụng để truy cập trang web này cho phép bạn từ chối cookie hoặc xóa tệp cookie bất kỳ lúc nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với các liên kết

Để cung cấp cho khách truy cập một số thông tin nhất định, trang web này có các liên kết đến các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như các trang web của các tổ chức khác. Một liên kết không phải là quảng cáo về nội dung, quan điểm, tính chính xác, ý kiến, chính sách, sản phẩm, dịch vụ hay khả năng truy cập của trang web đó. Sau khi bạn truy cập vào một trang web khác bao gồm cả trang web được vận hành bởi Quận từ trang web này thì bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web đó, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở chính sách quyền riêng tư của trang web đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với các thông tin

Thông tin được cung cấp trên trang web này nhằm mục đích cho phép công chúng truy cập ngay vào các thông tin công khai. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đáng tin cậy nhưng Quận cũng nhận ra rằng con người và/hoặc máy móc cũng có khả năng xảy ra lỗi. Do đó, Quận, nhân viên, cán bộ, đại lý và các cơ quan khác không đưa ra tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc sự phù hợp của thông tin được cung cấp bởi trang web này, đồng thời từ chối mọi bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý tương tự.

Bạn có câu hỏi về chính sách bảo mật?

Đối với các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email webmaster@tompkinscountyny.gov

Cập nhật chính sách: 1/05/2014