County Services           How Do I?     

Ủy viên công tố quận - Tài liệu dành cho nạn nhân

Văn phòng Ủy viên Công tố quận cam kết hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm trong suốt quá trình tư pháp hình sự.  Chúng tôi nỗ lực hướng tới mục tiêu này bằng nhiều cách thức, bao gồm:

  • Thông báo cho nạn nhân về cách thức tiến hành một vụ án hình sự – bao gồm giải thích các thủ tục pháp lý khác nhau (ví dụ như phiên điều trần), các khả năng pháp lý để giải quyết một vấn đề hình sự (ví dụ như xét xử hoặc thỏa thuận nhận tội) và tất nhiên còn có hình phạt. 
  • Tư vấn cho nạn nhân về ngày ra tòa và các phiên tòa sắp tới.
  • Hỏi ý kiến của các nạn nhân về cách họ muốn xử lý vụ án. 
  • Đảm bảo nạn nhân có thể trình bày quan điểm của mình trước thẩm phán vào thời điểm thích hợp.

Ngoài văn phòng của chúng tôi ra, còn có các tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho nạn nhân.  Những tổ chức đó bao gồm:

  • Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân.  Tổ chức này hỗ trợ miễn phí cho các nạn nhân của bạo lực gia đình, bị theo dõi hay lạm dụng tình dục.  Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân cũng duy trì chính sách bảo mật nghiêm ngặt – nạn nhân có thể nói chuyện với các chuyên gia tại Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân và yên tâm rằng những điều họ nói sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ ai.  Để liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân, vui lòng xem liên kết Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân, gọi tới số (607) 277-5000 (để liên hệ với đường dây nóng 24 giờ) hoặc gọi tới số (607) 277-3203 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày trong tuần).
  • Đường dây nóng về lạm dụng trẻ em.  Đường dây nóng có tên gọi chính thức là “Trung tâm Trình báo về Lạm dụng và Ngược đãi Trẻ em” là tổng đài hoạt động 24 giờ có thể dùng để trình báo các trường hợp nghi ngờ lạm dụng trẻ em.  Bạn có thể liên hệ với đường dây nóng bằng cách gọi tới số 1-800-342-3720. Nếu bạn nghĩ rằng một đứa trẻ sắp gặp phải nguy hiểm, hãy gọi tới số 911. 
  • Văn phòng Dịch vụ dành cho Nạn nhân.  Văn phòng Dịch vụ dành cho Nạn nhân (OVS) là một cơ quan cấp tiểu bang cung cấp bồi thường nhiều loại chi phí liên quan đến việc từng là nạn nhân của tội phạm cho các nạn nhân đủ điều kiện. 
  • Tra cứu tù nhân. Sở Cải huấn duy trì một trang web cho phép người dùng xác định tình trạng giam giữ của bất kỳ ai bị kết án tù ở New York.  Thông tin bao gồm ngày kết án, thời hạn bản án và ngày trả tự do sớm nhất.