County Services           How Do I?     

Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới

hình ảnh trang trí với biển hiệu DMV

Giờ làm việc của Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới là từ 8:30 sáng đến 12:45 trưa và 2 chiều đến 4 chiều

 

Địa chỉ xử lý thư gửi tại địa phương của chúng tôi:

Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới quận Tompkins 301 Third Street   Ithaca, NY 14850

 

Đăng ký ô tô, xe tải, mô tô, xe đầu kéo hoặc chuyển đổi biển số xe

Chuyển đổi biển số xe:

 • Chứng từ bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe
 • Séc trắng ghi bên thụ hưởng là thư ký quận Tompkins hoặc ủy quyền thanh toán qua thẻ tín dụng
 • Bản sao giấy phép

Đăng ký mới cho xe của bạn:

 • MV-82
 • DTF-802
 • Chứng từ bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe
 • Séc trắng ghi bên thụ hưởng là thư ký quận Tompkins hoặc ủy quyền thanh toán qua thẻ tín dụng
 • Bản sao giấy phép
 • Séc riêng hoặc lệnh chuyển tiền trị giá 5 đô la Mỹ HOẶC bì thư gửi trả đã thanh toán trước của UPS hoặc Fedex để gửi lại biển số xe

https://process.dmv.ny.gov/documentguide/dmv_reg/DisplayPages/pwizRegVehicleType.cfm?_ga=2.211047504.455333461.1594135325-57801265.1588085916

Đăng ký cho thuyền

https://process.dmv.ny.gov/documentguide/dmv_reg/DisplayPages/pwizRegBoatInfo.cfm

Biểu mẫu MV82B  https://dmv.ny.gov/forms/mv82b.pdf

Câu hỏi về giấy phép và biểu mẫu: https://dmv.ny.gov/driver-license

Để lên lịch cho buổi kiểm tra chạy thử của bạn: https://dmv.ny.gov/schedule-road-test

Các cá nhân cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua số 607-273-7187.

 


 

 

hình ảnh trang trí Sách trắng của DMV với liên kết tới Sách trắng


Các biểu mẫu thường dùng:

Mẫu đơn MV-82 (Đăng ký/chứng nhận quyền sở hữu xe ở bang New York)

Hướng dẫn MV-82

Mẫu đơn MV-44 (Đơn xin đăng ký giấy phép, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước dành cho người không lái xe)

Mẫu đơn DTF-802 (Sao kê giao dịch–bán hoặc tặng xe cơ giới, xe đầu kéo, xe địa hình (ATV), tàu (thuyền) hoặc xe trượt tuyết)

Mẫu đơn DTF-803 (Yêu cầu miễn thuế bán hàng và sử dụng – Chứng nhận quyền sở hữu xe/Đăng ký)


Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng tới 12:45 trưa và 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều

Thi lấy bằng: 8:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều

Permit Test: 8:30 am to 12:00 pm and 2:00pm to 3:30pm


Địa điểm:

301 Third St
Hancock Plaza
Ithaca, NY 14850
(607) 273-7187
Fax (607) 272-3359


 Hãy theo dõi, cập nhật về chúng tôi tại:  biểu tượng facebook và liên kết đến trang facebook DMV   biểu tượng twitter và liên kết đến trang twitter của DMV