County Services           How Do I?     

Thông tin 911

  • Trung tâm 9-1-1 Quận Tompkins là điểm trả lời về an toàn công cộng (PSAP) do 9-1-1 chỉ định tại quận Tompkins.Nhân viên của chúng tôi bao gồm điều phối viên dịch vụ khẩn cấp, giám sát viên điều phối, điều phối viên phát triển chuyên môn (người giám sát việc đảm bảo chất lượng và đào tạo) và quản lý trung tâm truyền thông.
  • Quận Tompkins đã thành lập trung tâm 9-1-1 vào năm 1997.
  • Mỗi năm, Trung tâm 9-1-1 quận Tompkins nhận được hơn 30.000 cuộc gọi tới 9-1-1, tiếp nhận 110.000 cuộc gọi phi khẩn cấp và xử lý khoảng 65.000 sự cố trình báo cảnh sát và 24.000 sự cố liên quan tới cứu hỏa, cứu nạn hoặc dịch vụ y tế khẩn cấp.
  • Trung tâm 9-1-1 quận Tompkins là đối tác Trung tâm Cuộc gọi 9-1-1 của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC).
  • Vào năm 2015, Trung tâm 9-1-1 quận Tompkins đã trở thành điểm trả lời về an toàn công cộng đầu tiên ở New York có chương trình đào tạo được Hiệp hội Quan chức Truyền thông An toàn Công cộng (APCO) chứng nhận.
     

Để xem "Một ngày đời thường" của điều phối viên dịch vụ khẩn cấp quận Tompkins (ESD's), vui lòng nhấp vào https://youtu.be/99Bp2UG24tE.


Want to become an ESD?
Fill out a Human Resource Job Card here!
When the applications open, you will be notified.

Qualifications:
- High School Diploma or GED.
    - Ability to pass Civil Service written examination**.
    - Abiltiy to pass typing test.
    - Ability to pass a medical physical and hearing and drug tests.
    - Ability to pass background investigation and psychological exam. 

Quyền lợi:
-56.816,45 đô la -61.658,27đô la/năm (Tỷ lệ năm 2023).
    - Có Bảo hiểm Sức khỏe, Nhãn khoa và Nha khoa.
    - Chế độ hưu trí của Tiểu bang New York.
    - Chương trình phúc lợi trả sau của Tiểu bang New York.
    - Nghỉ phép có phép có lương.

** Kỳ thi tự luận công chức được tổ chức tại quận Tompkins 1-2 năm một lần, tùy theo nhu cầu.