County Services           How Do I?     

Góp ý công khai

Phòng Lập Pháp Quận Tompkins mở cửa cho công chúng tham gia các cuộc họp công khai. Tất cả nhân viên, Nhà Lập Pháp và khách tới thăm đều được yêu cầu ở nhà nếu cảm thấy không khỏe hoặc có các triệu chứng COVID.

Công chúng nay lại có thể tham dự các cuộc họp của Phòng Lập Pháp theo hình thức cá nhân.  Thành viên trong cộng đồng vẫn có thể tham gia các cuộc họp từ xa hoặc góp ý bằng văn bản qua liên kết bên dưới.

Các cuộc họp tiếp tục được phát trực tuyến trên trang YouTube của Quận.

Cơ quan lập pháp muốn nghe từ công chúng và kêu gọi các thành viên của công chúng bình luận theo một trong những cách sau:

 

  • Đặc Quyền Tham Dự/Bình Luận Công Khai: Nếu các thành viên công chúng quan tâm đến việc phát biểu tại một cuộc họp qua Zoom, vui lòng gửi email cho chúng tôi ít nhất 24 giờ trước cuộc họp. Chúng tôi sẽ cung cấp liên kết Zoom theo yêu cầu.Công chúng nay cũng có quyền nhận xét công khai theo phương diện cá nhân. 

 

  • Góp Ý Bằng Văn Bản: Nếu các thành viên trong cộng đồng muốn gửi góp ý bằng văn bản cho các Nhà Lập Pháp, vui lòng gửi email cho chúng tôi.

 

Các cuộc họp của Cơ quan Lập pháp có thể được xem trên Kênh YouTube của Quận Tompkins.

 

5 + 6 =
Giải bài toán đơn giản ở trên và nhập kết quả vào đây. Ví dụ: 1+3 = 4 thì nhập 4.