Cơ quan lập pháp quận

Phòng Lập pháp Quận Tompkins mở cửa cho công chúng tham gia các cuộc họp công khai.  Tất cả nhân viên, nhà lập pháp và khách tới thăm đều được yêu cầu ở nhà nếu cảm thấy không khỏe hoặc có các triệu chứng COVID.

Công chúng nay lại có thể tham dự các cuộc họp của Phòng Lập pháp.  Thành viên trong cộng đồng vẫn có thể tham gia các cuộc họp từ xa hoặc góp ý bằng văn bản qua liên kết bên dưới.

Các cuộc họp tiếp tục được phát trực tuyến trên trang YouTube của Quận.

 
tòa nhà lập pháp
Lối vào ở phía sau tòa nhà
đối diện Công viên Dewitt.
Phòng Lập pháp nằm ở tầng 2,
 có thang bộ và thang máy



 

Ủy ban Cố vấn Đạo đức Quận Tompkins 

 

Cổng thông tin cuộc họp Quận Tompkins

Chương trình nghị sự, biên bản, nghị quyết và lịch trình của cơ quan lập pháp và ủy ban. Công chúng cũng có thể đăng ký tài khoản người dùng để nhận chương trình nghị sự.


Góp ý công khai

Cơ quan lập pháp muốn nghe từ công chúng và kêu gọi các thành viên của công chúng bình luận theo một trong những cách sau:

  • Từ xa (qua Zoom): Đặc quyền đứng trên sàn chủ trì/Góp ý công khai - Nếu các thành viên trong cộng đồng muốn phát biểu tại cuộc họp qua Zoom, vui lòng  gửi email cho chúng tôi ít nhất 24 tiếng trước khi họp.  Chúng tôi sẽ cung cấp liên kết Zoom theo yêu cầu 
  • Góp ý bằng văn bản:  Nếu các thành viên trong cộng đồng muốn gửi góp ý bằng văn bản cho các nhà lập pháp, vui lòng   gửi email cho chúng tôi .

Có thể xem các cuộc họp của Cơ quan lập pháp trên Kênh YouTube của Tompkins County.


 Lịch họp công cộng:

Xem các cuộc họp được lên lịch trong Phòng họp Nhà tù Cũ hoặc Phòng Lập pháp.

 

Thông tin liên lạc của tất cả các nhà lập pháp  

 

Tài liệu pháp luật: 

 

 


Logo lực lượng lao động đa dạng

   Tuyên bố sứ mệnh/Tầm nhìn