County Services           How Do I?     

Cổng Imagemate

Cổng Imagemate

ImageMate cơ bản

ImageMate cơ bản giúp mọi người dân có thể thuận tiện tra cứu miễn phí thông tin bất động sản. Quý vị có thể sử dụng bất cứ trình duyệt web nào để tra cứu dữ liệu về đất đai, tòa nhà và giá trị thẩm định mà không cần tải về bất kỳ phần mềm đặc biệt nào.

ImageMate nâng cao

Cổng ImageMate nâng cao cho phép truy cập vào mọi thông tin bất động sản của khoảng 35.600 bất động sản có trong hồ sơ lưu trữ của phòng thẩm định ở quận Tompkins. Ngoài các dữ liệu về đất đai và cơ cấu, phát triển, quý vị cũng có thể tìm thấy hình ảnh, bản đồ phác thảo, khảo sát, bản đồ thuế, bản sửa đổi, doanh số bán bất động sản tích lũy và gần đây. ImageMate nâng cao chỉ dành cho cộng đồng bất động sản chuyên nghiệp (theo nghị quyết của Hội đồng Đại diện)