Phòng Thẩm định

Phòng thẩm định làm việc từ 8: 00 sáng đến 4: 30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.  Chúng tôi làm việc vào giờ nghỉ trưa.  


Thẩm định viên không tham gia vào việc đánh thuế, gia hạn, thu hoặc cưỡng chế thuế bất động sản tại địa phương

     Hình ảnh bên ngoài văn phòng        Hình ảnh bên trong văn phòng


Phòng Thẩm định xin kính chào quý khách (Sách mỏng giới thiệu bản PDF)

Jay Franklin, Giám đốc thẩm định (jfranklin@tompkins-co.org)
Irene Kehoe, Trợ lý Giám đốc thẩm định (ikehoe@tompkins-co.org)

The 2023 Final Assessment Roll is now available!

Tóm tắt về nhà ở của Ithaca Board of Realtors - Trình bày truowcst Ủy ban quận


***Do những thay đổi về luật pháp, các khoản giảm trừ mới theo chương trình giảm thuế trường học STAR sẽ không được cấp. Tất cả những bên mới đăng ký tham gia chương trình giảm thuế trường học STAR hiện phải đăng ký với bang New York - hoặc gọi vào số (518) 457-2036***


Nếu bạn có tài khoản thông qua công ty dịch vụ pháp lý chuyển nhượng VÀ nếu bảng tính thuế của bạn tăng lên (hoặc bạn mất đi khoản giảm trừ mà bạn từng có), bạn nên liên hệ với công ty dịch vụ pháp lý chuyển nhượng của mình và yêu cầu họ điều chỉnh để thể hiện số tiền thuế dự kiến mới.  


Cảm ơn bạn đã ghé thăm Phòng Thẩm định quận Tompkins. Văn phòng này được hợp nhất vào năm 1970 nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất có thể cho cư dân của quận Tompkins. Văn phòng của chúng tôi luôn tận tâm làm việc để đảm bảo rằng tất cả các tài sản đều được thẩm định theo tỷ lệ thống nhất với giá trị thị trường.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các chủ sở hữu bất động sản hiện tại và tương lai xem xét sơ đồ chu kỳ thuế bất động sản để nắm được tất cả các ngày pháp lý quan trọng trong quy trình tính và thu thuế hàng năm.

Văn phòng của chúng tôi luôn sẵn sàng hết lòng hỗ trợ quý vị. 


Kho dữ liệu bất động sản Giảm trừ thuế bất động sản
Bản đồ thuế Bảng tính thuế (Assessment Rolls)

Giới hạn thu nhập giảm trừ thuế cho người cao tuổi, người có thu nhập thấp và người khuyết tật
Mức giảm trừ thuế cho cựu chiến binh
Tất cả các khoản giảm trừ thuế theo khu vực pháp lý thuế