County Services           How Do I?     

Phòng Thẩm định

The Department of Assessment is open to the public Mon-Fri 8:00a-4:30p. 

We do not close for lunch.  


     Hình ảnh bên ngoài văn phòng        Hình ảnh bên trong văn phòng


Welcome to the Department of Assessment (PDF Brochure)

Jay Franklin, Director of Assessment (jfranklin@tompkins-co.org)
Irene Kehoe, Assistant Director of Assessment (ikehoe@tompkins-co.org)

The 2024 Tentative Assessment Roll is now available!

The deadline to file an appeal on the 2024 Tentative Assessment Roll has passed.  The 2024 Final Assessment Roll will be published on July 1, 2024.

 How Do Assessments Work in Tompkins County?

 


***Due to legislative changes, no new STAR exemptions can be granted.  All new applicants must now register with NYS for the STAR Credit Check - or call (518) 457-2036***


Nếu bạn có tài khoản thông qua công ty dịch vụ pháp lý chuyển nhượng VÀ nếu bảng tính thuế của bạn tăng lên (hoặc bạn mất đi khoản giảm trừ mà bạn từng có), bạn nên liên hệ với công ty dịch vụ pháp lý chuyển nhượng của mình và yêu cầu họ điều chỉnh để thể hiện số tiền thuế dự kiến mới.  


Cảm ơn bạn đã ghé thăm Phòng Thẩm định quận Tompkins. Văn phòng này được hợp nhất vào năm 1970 nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất có thể cho cư dân của quận Tompkins. Văn phòng của chúng tôi luôn tận tâm làm việc để đảm bảo rằng tất cả các tài sản đều được thẩm định theo tỷ lệ thống nhất với giá trị thị trường.

We highly encourage all current and prospective property owners to review the Real Property Tax Cycle flow chart in order to be aware of all the important legal dates in our yearly process.

Văn phòng của chúng tôi luôn sẵn sàng hết lòng hỗ trợ quý vị. 


Kho dữ liệu bất động sản Giảm trừ thuế bất động sản Daily Sales Reports
Assessment Maps Bảng tính thuế (Assessment Rolls)  

Giới hạn thu nhập giảm trừ thuế cho người cao tuổi, người có thu nhập thấp và người khuyết tật
Mức giảm trừ thuế cho cựu chiến binh
Tất cả các khoản giảm trừ thuế theo khu vực pháp lý thuế