County Services           How Do I?     

Hội đồng Bầu cử

 

DEM: 31,460  REP: 10,122  BLANK: 12,680 OTH: 3,165 TOTAL: 57,427 (updated 12/29/2023)

____________________________________________________________________________________________________________________

""""

 

 

Các cuộc bầu cử năm 2024

******* There will be no June Primary in Tompkins County *******

 All primaries are uncontested.
Polls will be closed in Tompkins County for the June 25th primary election.

 

General Election – November 5, 2024, polls open 6 AM to 9 PM

(Early Voting Hours)


2024 "I Voted" Sticker Contest Information

Submission Page

Vote for your favorite stickers here


""""

Sign up to be a poll worker! Poll workers are essential to ensure elections are a success. During each election, millions of Americans dedicate themselves to sustaining the backbone of democracy - our election process. The EAC encourages those interested in becoming poll workers at the polls on Election Day to learn more about what is required and how to sign up to work with your local election office, the  Tompkins County Board of Elections (607-274-5522).

 


Dành cho cử tri   Dành cho ứng viên

 Early Mail/Absentee Ballot Information    Tôi bỏ phiếu ở đâu?

 Thông tin cử tri bằng cách tra cứu địa chỉ


Dành cho cử tri

How do I register to Vote, change my Party or change my Address?

Requesting a Ballot By Mail

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái đăng ký của tôi?

[ Trở lại đầu trang ]

 

Dành cho ứng viên

Vận động tranh cử

Thông tin về nộp đơn tài trợ vận động tranh cử

Liên hệ các Đảng chính trị

[ Trở lại đầu trang ]


 

 Nhấp vào đây để xem thông tin liên lạc của học khu

 

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Hội đồng Bầu cử Quận Tompkins

Chúng tôi là một nhóm lưỡng đảng bao gồm các chuyên gia về bỏ phiếu và bầu cử, chịu trách nhiệm duy trì niềm tin của người dân vào một quy trình dân chủ và thúc đẩy sự tham gia của cử tri trong các cuộc bầu cử. Dưới sự chỉ đạo của các ủy viên bầu cử, các đại biểu, thư ký, kỹ thuật viên máy móc thiết bị cùng với hơn 300 thanh tra viên ngày Bầu cử của chúng tôi được tài trợ bởi những người nộp thuế của quận Tompkins và chịu trách nhiệm tài chính trước các nhà lập pháp của quận Tompkins cũng như chịu trách nhiệm theo Luật Bầu cử tiểu bang New York về những điều sau đây;

  • Tư cách cử tri, đăng ký và thông báo
  • Xử lý, xác minh bản kiến nghị và tài liệu của ứng cử viên
  • Hỗ trợ các ứng cử viên nắm được các bước cần thiết để tranh cử
  • Công khai thông tin tài trợ vận động tranh cử của các ứng cử viên và ủy ban chiến dịch
  • Tuyển dụng, đào tạo và phân công Thanh tra bầu cử để tổ chức bầu cử
  • Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa và triển khai thiết bị cho Ngày bầu cử; và
  • Kiểm phiếu, kiểm tra và xác nhận kết quả bỏ phiếu

Quận Tompkins luôn được xếp hạng hàng đầu trong tỷ lệ cử tri đi bầu hàng năm ở bang New York. Chúng tôi khuyến khích MỌI công dân đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử của mình.