Hội đồng Bầu cử

header

 

DEM (Đảng Dân chủ): 30.565  REP (Đảng Cộng Hoà): 10.231  BLANK (Phiếu trắng): 12.021 OTH: 2889 TỔNG CỘNG: 55.706 (cập nhật ngày 21 tháng 2 năm 2022)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 Elections

Local Primary Election – June 27, 2023  

Early Voting for the Local June 27th Primary will be June 17, 2023 – June 25, 2023 (Click HERE for hours and location, and HERE for Early Voting Communication Plan)

General Election – November 7, 2023

Early Voting for the November 7th General will be October 28, 2023 – November 5, 2023


Dành cho cử tri   For Candidates

 Absentee Ballot Information    Where do I vote?

 Voter Information by Address Lookup


Dành cho cử tri

Làm cách nào để đăng ký bỏ phiếu hoặc thay đổi Đảng của tôi?

Làm cách nào để nhận lá phiếu khiếm diện?

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái đăng ký của tôi?

[ Trở lại đầu trang ]

 

Dành cho ứng viên

Vận động tranh cử

Thông tin về nộp đơn tài trợ vận động tranh cử

Liên hệ các Đảng chính trị

[ Trở lại đầu trang ]


 

 Nhấp vào đây để xem thông tin liên lạc của học khu

 

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Hội đồng Bầu cử Quận Tompkins

Chúng tôi là một nhóm lưỡng đảng bao gồm các chuyên gia về bỏ phiếu và bầu cử, chịu trách nhiệm duy trì niềm tin của người dân vào một quy trình dân chủ và thúc đẩy sự tham gia của cử tri trong các cuộc bầu cử. Dưới sự chỉ đạo của các ủy viên bầu cử, các đại biểu, thư ký, kỹ thuật viên máy móc thiết bị cùng với hơn 300 thanh tra viên ngày Bầu cử của chúng tôi được tài trợ bởi những người nộp thuế của quận Tompkins và chịu trách nhiệm tài chính trước các nhà lập pháp của quận Tompkins cũng như chịu trách nhiệm theo Luật Bầu cử tiểu bang New York về những điều sau đây;

  • Tư cách cử tri, đăng ký và thông báo
  • Xử lý, xác minh bản kiến nghị và tài liệu của ứng cử viên
  • Hỗ trợ các ứng cử viên nắm được các bước cần thiết để tranh cử
  • Công khai thông tin tài trợ vận động tranh cử của các ứng cử viên và ủy ban chiến dịch
  • Tuyển dụng, đào tạo và phân công Thanh tra bầu cử để tổ chức bầu cử
  • Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa và triển khai thiết bị cho Ngày bầu cử; và
  • Kiểm phiếu, kiểm tra và xác nhận kết quả bỏ phiếu

Quận Tompkins luôn được xếp hạng hàng đầu trong tỷ lệ cử tri đi bầu hàng năm ở bang New York. Chúng tôi khuyến khích MỌI công dân đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử của mình.