County Services           How Do I?     

Giấy phép sử dụng súng lục

Để chuyển giao giấy phép sử dụng súng lục tại quận Tompkins:

Điền thông tin đầy đủ vào Đơn xin chuyển giao giấy phép sử dụng súng lục - in 2 bản sao và ký tên vào cả hai bản

Điền vào Đơn sửa đổi giấy phép NYS - in 2 bản sao và ký tên vào phần chữ ký của khu vực được cấp phép trên cả hai biểu mẫu

Vui lòng gửi cho chúng tôi:

- 2 đơn xin chuyển giao giấy phép sử dụng súng lục (phải là bản gốc)

- 2 đơn sửa đổi giấy phép NYS (phải là bản gốc)

-1-13,00$ Séc ghi rõ người nhận thanh toán là Lục sự quận Tompkins (5$ cho chuyển khoản và 8$ cho thư bảo đảm)

Chúng tôi không còn thu phí chuyển khoản cho các quận khác do các loại phí và hình thức thanh toán được chấp nhận khác nhau. Vui lòng liên hệ với quận khác để biết thông tin về cách tiến hành.

Mọi đơn thư xin gửi tới:

Văn phòng Lục sự Quận Tompkins
320 N Tioga St
Ithaca, NY 14850


Thông tin chứng nhận lại Giấy phép sử dụng súng lục - xin lưu ý rằng Văn phòng Lục sự Quận không xử lý quy trình chứng nhận lại và tất cả các câu hỏi sẽ cần được chuyển đến Cảnh sát NYS

NGƯỜI CÓ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG SÚNG LỤC

Nếu giấy phép sử dụng súng lục của bạn đã được cấp hơn 5 năm trước

Bạn PHẢI XÁC NHẬN LẠI trước

Tháng 1 ngày 31, năm 2018

 

"XÁC NHẬN LẠI" CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

  • Xác nhận lại là yêu cầu bắt buộc theo luật pháp. Việc không xác nhận lại sẽ khiến bạn bị thu hồi giấy phép và yêu cầu giao nộp vũ khí.
  • Để xác nhận lại, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ và số ID khách hàng của mình (có trên Giấy phép lái xe NYS hoặc Thẻ nhận dạng người không lái xe), địa chỉ cư trú hiện tại, ngày sinh và tất cả các loại súng ngắn bạn sở hữu (hãng sản xuất, kiểu máy, số sê-ri).
  • Nếu bạn đang dùng giấy phép sử dụng súng ngắn được cấp trước ngày 15 tháng 1 năm 2013, bạn phải xác nhận lại giấy phép. Nếu bạn nhận được giấy phép sau ngày 15 tháng 1 năm 2013, bạn sẽ phải xác nhận lại giấy phép này trước hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

 

CÁCH XÁC NHẬN NHƯ SAU

  • On the Web– go to https://firearms.troopers.ny.gov/pprecert/welcome.faces and follow the instructions.
  • Bằng đường thư – tải xuống các mẫu đơn từ trên trang web https://troopers.ny.gov/firearms/hoặc tới bất kỳ đồn cảnh sát NYS nào
  • Sử dụng trang web chính là cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh nhất khi cần xác nhận lại tình trạng, tài liệu pháp lý.
  • Bạn đừng nên chờ đến phút cuối mới gửi đơn xác nhận lại. Kể cả khi

bạn tuân thủ đúng quy định thì giấy phép của bạn vẫn sẽ không được xác nhận lại cho đến khi thông tin của bạn đã được tiếp nhận và lưu hồ sơ.

 

HÃY GIA HẠN/LÀM MỚI GIẤY PHÉP HÀNG NĂM QUA TRỰC TUYẾN ĐỂ TRÁNH GÂY BẤT TIỆN CHO CHÍNH BẠN!

HÃY TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT!!

  •  Hãy loan tin này đến TẤT CẢ những người sở hữu giấy phép sử dụng súng lục mà bạn biết. Rất nhiều người không có liên hệ với

các câu lạc bộ súng và thậm chí họ có thể không biết về yêu cầu bắt buộc này.

  • Việc xác nhận lại sớm hơn thời hạn 31/1/2018 sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối và chi phí tốn kém khi cần

cấp lại giấy phép sử dụng súng và muốn nhận lại súng sau khi giấy phép sử dụng súng của bạn bị thu hồi và súng của bạn

đã bị giao cho nộp cơ quan thực thi pháp luật. Dù là bạn, cơ quan thực thi pháp luật hay là những người sở hữu súng nói chung thì không ai muốn rơi vào tình cảnh này cả!

ĐÂY LÀ CHUYỆN HỆ TRỌNG!!!

Là một người sở hữu súng hợp pháp và có trách nhiệm đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ luật pháp

dù bạn có tin vào luật pháp hay không.


More information on pistol permits from Tompkins County Sheriff:  https://tompkinscountyny.gov/sheriff/pistolpermits