County Services           How Do I?     

Giấy phép sử dụng súng lục

Luật Súng Đạn Mới -- Câu Hỏi Thường Gặp

Ban Dịch Vụ Tư Pháp Hình Sự và Cảnh Sát Tiểu Bang New York đã lập các Câu Hỏi Thường Gặp về những thay đổi gần đây đối với luật súng đạn của Tiêu Bang New York có hiệu lực vào Thứ Năm, ngày 1 tháng Chín, 2022.

Câu Hỏi Thường Gặp về những thay đổi gần đây đối với Luật Súng Đạn của Tiểu Bang New York

Tổng Chưởng Lý NY - Câu Hỏi Thường Gặp

*Câu Hỏi Thường Gặp về Tổng Chưởng Lý NY có chứa liên kết dẫn đến luật*

 

Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Huấn Luyện An Toàn Súng Đạn

Vào ngày 25 tháng Tám, 2022, Ban Dịch Vụ Tư Pháp Hình Sự và Cảnh Sát Tiểu Bang New York đã công bố các tiêu chuẩn tối thiểu của họ về đào tạo an toàn súng đạn có hiệu lực vào thứ Sáu, ngày 1 tháng Chín, 2022.

Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Huấn Luyện An Toàn Súng Đạn

Danh Sách Chỗ Dạy Khóa Học An Toàn Khi Mang Vũ Khí Cất Giấu

Câu Lạc Bộ Bảo Tồn Cộng Đồng 607-703-1153  
LionsPride Training Group 315-303-8131 http://lionspridetg.corsizio.com/
PS&ED - Matthew Mallory 315-567-9268 http://psanded.com/courses/firearms/nyccw/
Rochester Personal Defense, LLC 585-406-6758 http://safeinrochester.com/
Shooters Haven - David Colburn 315-751-5559 http://www.shootershaven.com/
Bryan Leonard 315-559-1081 http://www.cnypistolclass.com/
Safely on Target, LLC 585-733-4890  
Hammer Down Firearms Training & Concealed Coalition - Joshua Drake  585-857-6607 http://www.hammerdownfirearmstraining.com/
Tioga County Sportsmen's Association 607-687-3168 http://tiogasportsmen.com
Dusenberry Sportsmen's Club, Inc. iteachpistol@gmail.com Dusenberry Sportsmen's Club - Facebook Page
Lock-N-Load DownRange 607-687-0202 https://locknloadsportinggoods.com
Handgun Training & Consulting 315-796-4186 https://www.pistolsafetyny.com/
CCB Training & Consulting 607-345-0054 chauncey37@hotmail.com
Pugh Self-Protection & Combatives 607-202-5999

https://www.pughselfprotection.com/ 

https://shop.pughselfprotection.com/

Constitutional Chemicals LLC   info@constitutionalchemicals.com
Patriot Firearms Training

607-351-8666 

https://patriotfirearmtrainingacademy.com/
Delhi Police Training Division 607-434-6101 https://www.dpd-training.com/
Centurion Firearms Training LLC  917-750-2744 https://centurionfirearmstraining.com/

**Nếu quý vị là một giảng viên được chứng nhận và muốn khóa học của quý vị được chấp thuận tại Quận Tompkins, vui lòng điền và gửi lại mẫu đơn này:

 Giảng Viên An Toàn Súng Đạn - Mẫu Đơn Chứng Nhận

Danh Sách Đại Lý Được Cấp Phép Bán Súng Liên Bang trong Quận Tompkins

Mountain Armory & Ammo 30 Kelloggs Corners Road  Newfield, NY 14867 607-342-5104

 

Yêu cầu Xóa Bỏ Hạn Chế

Nếu quý vị có giấy phép hạn chế, vui lòng điền vào biểu mẫu Yêu Cầu Xóa Bỏ Hạn Chế bên dưới và gửi lại cho văn phòng của chúng tôi. Văn phòng của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị khi có giấy phép cập nhật để quý vị nhận. Phí in thẻ mới, CHỈ bằng tiền mặt, là $5,00 

Yêu Cầu Xóa Bỏ Hạn Chế

 

Đổi Thẻ Nhựa 

Người có giấy phép súng ngắn hiện tại có thể đổi sang giấy phép nhựa mới bằng cách gửi Mẫu Đơn Đổi Thẻ liên kết bên dưới. Sau khi chúng tôi xử lý mẫu đơn của quý vị, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để đến lấy thẻ nhựa. Vui lòng đọc các hướng dẫn đính kèm và điền vào mẫu dưới đây. Quý vị nên lưu biểu mẫu vào máy tính để bàn và đính kèm vào email của mình. Vui lòng gửi tới: pistolpermits@tompkins-co.org.  Quý vị sẽ phải thanh toán $15,00, tiền mặt, khi nhận đồ.

Hướng Dẫn Đổi Thẻ

Biểu Mẫu Đổi Thẻ Nhựa

 

Đơn Xin Cấp Phép Sử Dụng Súng Lục Mới

Đơn Xin Cấp Phép Súng Lục / Súng Trường Bán Tự Động

Character Reference Form

Quý vị KHÔNG THỂ nộp đơn xin giấy phép mới nếu: 

Sửa Đổi Giấy Phép Súng Lục

Xử Lý từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 SA-4:00 PM tại cửa Civil/Records Office (Phòng Dân Sự/Hồ Sơ). Phiếu giảm giá sẽ được cấp tại thời điểm cung cấp dịch vụ. Bắt buộc phải có các giấy tờ sau: 

  • Bản gốc hoặc bản sao hóa đơn bán hàng trên tiêu đề thư của đại lý ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, số Giấy Phép Vũ Khí Liên Bang (FFL), Số Giấy Phép Đại Lý Tiểu Bang New York và mô tả về súng.
  • Một bản sao toàn bộ giấy phép sử dụng súng lục của quý vị (bao gồm cả thẻ súng)
  • Thanh toán $3 - CHỈ bằng tiền mặt
  • Giấy Phép Lái Xe Do Tiểu Bang Cấp 

 

Upgrade from "Possess On Premises/While Employed" to "Carry Concealed"

Please complete and follow the directions on the form below

 

Đồng Đăng Ký Súng

Nếu quý vị muốn đồng đăng ký một khẩu súng, quý vị phải mang theo các thứ sau đây đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng:

  • Đồng Đăng Ký Súng
  • Toàn bộ giấy phép sử dụng súng lục của quý vị (bao gồm cả thẻ súng)
  • Thanh toán $3 - CHỈ bằng tiền mặt
  • Giấy Phép Lái Xe Do Tiểu Bang Cấp

Khi điền vào biểu mẫu, vui lòng để trống dòng chữ ký của Nhân Chứng, dòng này sẽ được điền tại Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng; tuy nhiên, nếu quý vị đi công chứng tài liệu này, họ sẽ ký vào dòng chữ ký của Nhân Chứng. Với tư cách là người đồng đăng ký, quý vị có trách nhiệm đảm bảo quý vị báo cáo bất kỳ hành vi vứt bỏ súng nào; giống như thể quý vị là chủ sở hữu chính của khẩu súng. Cả hai bên sẽ cần phải đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng mang theo biểu mẫu đồng đăng ký hoặc có mẫu công chứng. Người muốn bổ sung súng vào giấy phép của họ phải mang mẫu đơn đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng để sửa đổi. 

 

Yêu Cầu Miễn Lập Hồ Sơ Công Cộng Giấy Phép Dùng Súng của NYS

Yêu Cầu Miễn Lập Hồ Sơ Công Cộng Giấy Phép Dùng Súng của NYS

Chủ sở hữu giấy phép súng lục có thể chọn giữ kín quyền sở hữu súng của họ bằng cách điền vào mẫu Yêu Cầu Miễn Lập Hồ Sơ Công Cộng Giấy Phép Dùng Súng của Tiểu Bang New York. Bất kỳ ai hoàn thành biểu mẫu này sẽ được miễn tiết lộ thông tin của mình theo FOIL. Biểu mẫu phải được nộp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng hoặc Văn Phòng Thư Ký Quận Tompkins. 

ĐẠO LUẬT NYSAFE

Liên Kết ĐẠO LUẬT AN TOÀN NY

 

 

 

 

 

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Tompkins tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn được đưa ra thông qua Đạo Luật NYSAFE. Vui lòng nhấp vào liên kết hình ảnh ở trên để biết thêm thông tin về đạo luật NYSAFE.