County Services           How Do I?     

Ban GIS Quận Tompkins

Biểu Ngữ Ban GIS

 

Logo của GISChào mừng đến với Ban Thông Tin Địa Lý Quận Tompkins (GIS)... một bộ phận của Sở Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin (ITS).

 

Ảnh đồ họa về sứ mệnhSử mệnh của chúng tôi

Nhiệm vụ của Ban GIS Quận Tompkins là phục vụ Cộng Đồng Quận Tompkins thông qua việc phân phối dữ liệu GIS có liên quan và các tài nguyên lập bản đồ để hỗ trợ các phòng ban và các bên liên quan của thành phố trên cơ sở liên tục. Ban GIS Quận Tompkins cũng tập trung sản xuất và phân phối các bộ dữ liệu, bản đồ và các ứng dụng lập bản đồ tương tác có ý nghĩa.

Quận Tompkins bắt đầu đầu tư vào GIS từ giữa những năm1990với việc chuyển đổi các kho lưu trữ giấy lập bản đồ thuế của Quận thành một bộ dữ liệu GIS nhiều lớp. Ngày nay, Quận đã phát triển một hệ thống GIS mạnh mẽ có sẵn và được sử dụng bởi nhiều phòng ban của quận, chính quyền địa phương và cộng đồng nói chung.


 

Giới Thiệu về Biểu Tượng Chúng Tôi (US Icon)- ba con sốGiới Thiệu

Ban GIS đóng vai trò là cơ quan lãnh đạo phát triển và phân phối dữ liệu GIS doanh nghiệp. Chúng tôi đưa ra chỉ đạo về GIS, hỗ trợ dự án GIS và triển khai công nghệ GIS cho các phòng ban của quận, các thành phố khác và cộng đồng. Chúng tôi thực hiện được nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên GIS chủ chốt ở các phòng ban khác và sử dụng mọi công cụ theo ý của chúng tôi để cung cấp tài nguyên GIS cho tất cả mọi người!

Như vậy, nhóm hiện đang chịu trách nhiệm:

 • Hỗ trợ các phòng ban của quận triển khai dữ liệu GIS và
  ứng dụng để hỗ trợ hoạt động của phòng ban;
 • Xây dựng và duy trì dữ liệu địa chỉ toàn quận;Quả cầu có kính lúp
 • Hỗ trợ ứng dụng vào trong an toàn cộng đồng và ứng phó khẩn cấp;
 • Lập bản đồ đặc biệt dành cho các cơ quan của Quận và chính quyền địa phương.
 • Phân phối dữ liệu qua kho dữ liệu trực tuyến
 • Phát triển và hỗ trợ ứng dụng web cho các phòng ban của quận, chính quyền địa phương và cộng đồng thông qua thư viện bản đồ trực tuyếncủa chúng tôi;
 • Xây dựng các bộ dữ liệu không gian địa lý mới và các dịch vụ lập bản đồ theo yêu cầu;
 • Quản lý giấy phép phần mềm GIS và;
 • Quản lý và bảo trì hàng ngày hệ thống GIS toàn doanh nghiệp của Quận bao gồm tất cả các sản phẩm phần cứng và phần mềm được sử dụng trong đó.

Chúng tôi liên tục cải thiện bộ dữ liệu của mình cũng như cung cấp quyền truy cập để hỗ trợ trong nhiều dự án khác nhau với các đối tác thành phố của chúng tôi. 

Lập Bản Đồ Tompkins

Lập Bản Đồ TompkinsCổng thông tin lập bản đồ một cửa dành cho bản đồ và ứng dụng GIS bao gồm trình xem Tài Sản Quận Tompkins (Tìm kiếm đơn giản dễ dàng, Nâng cao hơn) và Ứng Dụng Tra Cứu BOE mới nơi quý vị có thể nhận thông tin mới nhất về địa điểm bỏ phiếu và nhân viên bầu cử để biết địa chỉ.Bắt đầu bằng cách nhập địa chỉ và một vài chữ cái đầu tiên trong tên đường phố, ví dụ; "128 E Buff" và chọn địa chỉ quan tâm từ thanh kéo xuống.

 

Cổng Thông Tin Dữ Liệu Mở Quận Tompkins

Tìm kiếm dữ liệu từ nhiều danh mục khác nhau và tải xuống miễn phí.

 


Tài sản bị ngập lụtCông Cụ Bản Đồ Tỷ Lệ Bảo Hiểm Lũ Lụt của Cơ quan FEMA (FIRM) dành cho Quận Tompkins 
Trang được quản lý bởi Sở Quy Hoạch và Bền VữngQuận Tompkins
 


Tải Xuống Dữ Liệu Bưu Kiện cho 2016Dữ Liệu để Tải Xuống


Biểu Tượng Bộ Dữ LiệuCác Bộ Dữ Liệu Khác


Bài Phát Biểu của Tiểu Bang


Ảnh bản đồGIS Anyway là gì?

"Tối thiểu, GIS là một lĩnh vực công nghệ kết hợp các đặc điểm địa lý với dữ liệu dạng bảng để lập bản đồ, phân tích và đánh giá các vấn đề trong thế giới thực.."  Đọc thêm ở đây.