County Services           How Do I?     

Hướng dẫn ôn thi công chức

 

Hướng dẫn thi đầu vào Thư ký kế toán/ kiểm toán - Dành cho bài thi Thư ký kế toán/ Nhân viên đánh máy của quận Tompkins

Hướng dẫn thi Điều tra viên

Hướng dẫn thi đầu vào Thư ký - Dành cho các chức danh sau tại khu vực quận Tompkins: Trợ lý hành chính - Cấp độ 1, Nhân viên hỗ trợ y tế, Thư ký thư tín, Thủ kho, Thủ thư, Nhân viên hướng dẫn y tế khẩn cấp và Nhân viên nhập liệu

Hướng dẫn thi Quản giáo trại giam

Hướng dẫn thi Giám thị trại giam

Hướng dẫn thi Nhân viên vệ sinh - Dành cho bài thi Nhân viên vệ sinh và Nhân viên vệ sinh/Tài xế xe buýt

Hướng dẫn thi đầu vào các vị trí cảnh sát viên

Hướng dẫn thi Nhân viên quản chế/Thực tập sinh quản chế

Hướng dẫn thi Kỹ thuật viên y tế cộng đồng

Hướng dẫn thi Nhân viên đánh máy cấp cao - Dành cho vị trí Trợ lý hành chính quận Tompkins - Cấp độ 2 và 3

Hướng dẫn thi Nhân viên vận hành/Thực tập sinh nhà máy xử lý nước và nước thải

Hướng dẫn cách làm bài thi tự luận của bang New York - Tổng quan đầy đủ về quá trình thi tự luận.