Cơ hội việc làm tại quận Tompkins

Find the right career for you and be invited to apply for jobs based on your interest and experience: -Click Here

 

To Receive Email Notifications for Vacancies and Civil Service tests - Click here

THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN LIÊN QUAN:

 

Nếu có câu hỏi liên quan đến vấn đề lưu trú trong quá trình đăng ký, thi tuyển hoặc phỏng vấn gửi Email cho chúng tôi

Quận Tompkins cam kết đảm bảo tính công bằng và hòa nhập.  Chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón những ứng viên có cùng giá trị.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn khi làm việc với chúng tôi! Vui lòng nhấp vào biểu tượng bên dưới để hoàn thành bản khảo sát ngắn về mức độ hài lòng của khách hàng. 

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng