County Services           How Do I?     

Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ bệnh Alzheimer

Trung tâm tài nguyên dành cho người chăm sóc và Đơn vị hỗ trợ Bệnh Alzheimer thuộc Văn phòng Người cao tuổi được thành lập để giúp những người chăm sóc có thể cung cấp những dịch vụ chất lượng cho người cao tuổi và người khuyết tật đồng thời duy trì chất lượng cuộc sống của chính họ và cuộc sống của các thành viên trong gia đình họ.

Caregiver Instructional Videos 

Các dịch vụ do Trung tâm tài nguyên cung cấp gồm:

Thông tin, giới thiệu và tư vấn
Hỗ trợ xác định nhu cầu, giới thiệu đơn vị có khả năng đáp ứng những nhu cầu đó và cách đối phó với những vấn đề trong quá trình chăm sóc. Tìm hiểu thêm về Trung tâm cung cấp tài nguyên cho người chăm sóc -- truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay. 


Các nhóm hỗ trợ
Nhóm hỗ trợ người chăm sóc 

This group meets every other week on Tuesdays from 1 pm-2 pm.  Participants are welcome to join in person at the Office for the Aging, 214 W. Martin Luther King Jr/State Street, Ithaca, or via zoom.  Call 607-274-5486 with questions or to register.

Khi cần thiết có thể giới thiệu cho các đơn vị hỗ trợ tại địa phương khác.

Bản tin
Gọi số (607) 2745486 để nhận thông tin cập nhật từ In Support of Caregivers, bản tin hàng quý có các bài báo và thông báo mới mà những người chăm sóc gia đình quan tâm. Trung tâm cung cấp tài nguyên cho người chăm sóc cũng thành lập một thư viện tài nguyên và luôn sẵn sàng cho các thành viên cộng đồng và các chuyên gia sử dụng. Để xem các ấn bản gần đây của In Support of Caregivers, hãy nhấp vào đây.


Hội thảo và lớp học
Hội thảo về dịch vụ chăm sóc định kỳ. Để biết thông tin về ngày và địa điểm, vui lòng gọi (607) 274-5486. Tiêu đề hội thảo bao gồm:

 • Các công cụ đắc lực nhằm hỗ trợ người chăm sóc
 • Chăm sóc bản thân
 • Kĩ năng giao tiếp
 • Tài nguyên cộng đồng
 • Sa sút trí tuệ
 • Trầm cảm và sự già đi
 • Giới thiệu về chăm sóc người cao tuổi
 • Các vấn đề về lão khoa
 • Khía cạnh tâm lý của sự lão hóa

Đơn vị hỗ trợ bệnh Alzheimer
Trung tâm tài nguyên dành cho người chăm sóc sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những người chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer hoặc các dạng sa sút trí tuệ khác ở tất cả các giai đoạn của bệnh. Ngoài những đầu sách về chăm sóc người sa sút trí tuệ có tại thư viện cho mượn, ở đây luôn sẵn có các bài báo và sách về chủ đề mà người chăm sóc quan tâm. Các khóa đào tạo Chăm sóc chứng sa sút trí tuệ được tổ chức định kỳ. Ngoài các nhóm hỗ trợ và tư vấn trực tiếp, còn có hỗ trợ qua điện thoại từ những người đã có kinh nghiệm chăm sóc người mắc chứng mất trí nhớ. 


Hỗ trợ và giảm tải cho người chăm sóc thông qua Dự án CARE
Dự án CARE do Văn phòng Người cao tuổi tổ chức là một chương trình hỗ trợ cho những người chăm sóc cũng như trợ giúp trực tiếp cho những người cao tuổi ngay tại nhà. Các tình nguyện viên của Chương trình CARE có thể hỗ trợ người chăm sóc hoặc người có nhu cầu theo nhiều cách khác nhau, với các hoạt động như:

 • Thăm hỏi tận tình
 • Hỗ trợ các việc vặt trong nhà
 • Mua sắm hàng tạp hóa
 • Dọn phòng, dọn nhà
 • Dọn vườn
 • Giảm tải cho người chăm sóc trực tiếp

Tình nguyện viên có thể thay người chăm sóc một thời gian để họ có thể đi dạo, làm việc vặt hoặc đơn giản là đọc sách! Ngoài ra, dự án CARE đôi khi có thể thanh toán chi phí cho dịch vụ nghỉ ngơi hàng tuần được cung cấp bởi một đơn vị chăm sóc tại nhà trong khu vực. Trong khoảng thời gian nghỉ, người chăm sóc cũng có thể nhận được một khoản trợ cấp nhỏ (tạm thời)--để chi trả cho dịch vụ chăm sóc thay thế khi họ nghỉ ngơi. Những khoản trợ cấp này dành cho những người chăm sóc gặp khó khăn trong việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc thay thế.


Văn phòng Người cao tuổi tiểu bang New York (NYSOFA) có quan hệ đối tác với toàn tiểu bang
NYSOFA đã thiết lập hai quan hệ đối tác mới nhằm cung cấp các nguồn lực quan trọng dành cho người chăm sóc.