County Services           How Do I?     

Các dịch vụ của văn phòng chúng tôi

Hình ảnh Khu trưng bày dành cho người cao tuổi tại Quận Tompkins

Văn phòng Người cao tuổi của Quận Tompkins là nơi bạn có thể tiếp cận với các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Chúng tôi cung cấp thông tin khách quan và minh bạch về rất nhiều dịch vụ dành cho người lớn tuổi và những người chăm sóc họ. Sau đây là danh sách các dịch vụ mà văn phòng chúng tôi đang cung cấp

 

NY Connects - Dịch vụ chăm sóc dài hạn

Hệ thống ứng phó khẩn cấp dành cho cá nhân (PERS)

Health Insurance Information, Counseling, and Assistance Program (HIICAP)

Trung tâm dành cho người chăm sóc và Đơn vị hỗ trợ bệnh Alzheimer

Dự án thăm hỏi tận tình CARE

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình (HEAP)

Chương trình Thanh tra các hoạt động chăm sóc dài hạn

CAPS Evaluations and Falls Home Safety Assessments

Làm vườn và xúc tuyết 

Chương trình nông sản dinh dưỡng dành cho người cao tuổi

Chương trình đưa đón Gadabout

Senior Nutrition Program-Home Delivered and Congregate Meals

Để biết thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào trong số này, hãy liên hệ với Văn phòng Người cao tuổi theo số (607) 274-5482.


Văn phòng Người cao tuổi ký hợp đồng với các cơ quan địa phương nhằm cung cấp các dịch vụ sau:

Foodnet Meals on Wheels: Bữa ăn tập thể và giao tận nhà, tư vấn và giáo dục dinh dưỡng. (607) 266-9553

Lifelong:Tư vấn bảo hiểm y tế, các chương trình nâng cao sức khỏe, bản tin Senior Circle và chương trình Mosaic. (607) 273-1511

Dịch vụ chăm sóc dài hạn của Quận Tompkins: Quản lý hồ sơ và Chương trình dịch vụ tại nhà mở rộng dành cho người cao tuổi (EISEP). (607) 274-5278

INHS: Sửa chữa nhà để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người cao tuổi có thu nhập thấp. (607) 277-4500

Trung tâm Độc lập Finger Lakes: Chương trình đăng ký nhằm kết nối những người lớn tuổi có nhu cầu chăm sóc tại nhà với những người hộ lý (607) 272-2433

Hỗ trợ pháp lý của Western New York (LawNY): Hỗ trợ pháp lý trong các vấn đề dân sự. (607) 273-3667

Gadabout: Dịch vụ đưa đón dành cho người trên 60 tuổi và người khuyết tật. (607) 273-1878

Các đại lý sau cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân, hỗ trợ làm việc nhà và dọn dẹp:

  • Caregivers
  • Home Instead
  • Chương trình Hướng đến người tiêu dùng của Trung tâm độc lập Finger Lakes