County Services           How Do I?     

Ban Cố vấn Ủy ban Nhân quyền

Các ủy viên nhân quyền quận Tompkins:

Amos Malone

Anjanette Brown

Ben Sterbenk

Jo Carcich

Joanna Green

Lady Ajayi

Larry Roberts

Njoku Awa Jr

Peaches Gillette

Peyi Soyinka-Airewele

Ruth Yarrow

Ruth Williams

Theresa Fulton

 

Đăng ký tham gia Ủy ban Nhân quyền

Những cư dân quan tâm đến việc phục vụ trong Ủy ban Nhân quyền được khuyến khích nộp đơn bất cứ lúc nào.

Khi tuyển dụng các Ủy viên mới, Cơ quan Lập pháp sẽ tìm kiếm các thành viên tích cực trong cộng đồng và có kinh nghiệm cũng như kiến thức đã được chứng minh trong các lĩnh vực như vận động cho quyền công dân, khuyết tật, quyền của phụ nữ, nhà ở và phân biệt đối xử trái phép.  Ứng viên phải là cư dân của Quận Tompkins.  Các ủy viên (tổng cộng 15 thành viên) được Cơ quan Lập pháp Quận Tompkins bổ nhiệm để phục vụ nhiệm kỳ 3 năm.

Khi bổ nhiệm Ủy ban, Cơ quan Lập pháp sẽ xem xét các yếu tố khác nhau nhằm nỗ lực phát triển một cơ quan có đầy đủ chức năng cũng như một môi trường sôi nổi độc đáo để đại diện cho toàn quận Tompkins và tất cả sự đa dạng tuyệt vời của nó.

CÁCH NỘP ĐƠN:  Nếu bạn muốn đăng ký làm việc trong Ủy ban Nhân quyền, vui lòng điền vào đơn đăng ký của Ban Cố vấn quận: Mẫu đơn đăng ký của Ủy ban Nhân quyền.  Bạn có thể tải tệp pdf để điền và biết thêm thông tin về các Hội đồng Quận tại đây.