County Services           How Do I?     

Nhân quyền quận Tompkins

Đồ họa hoạt hình trẻ em nắm tay nhau

 

Văn phòng Nhân quyền

Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins, hiện đã mở cửa cho công chúng. Chúng tôi có thể sắp xếp các cuộc hẹn trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Vui lòng tuân thủ quy định sử dụng khẩu trang và giãn cách xã hội phù hợp (đeo khẩu trang khi ghé văn phòng)hoặc có thể lên lịch các cuộc hẹn qua điện thoại hoặc các cuộc họp Zoom liên quan đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (607)2774080 để được thông tin thêm.

 


Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins (TCOHR) là một bộ phận của quận có vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp đơn khiếu nại nhân quyền lên Ban Nhân quyền Tiểu bang New York (NYSDHR). Những khiếu nại này có thể là các cáo buộc phân biệt đối xử về nhà ở, việc làm, chỗ ở công cộng, giáo dục và các lĩnh vực khác được quy định trong Luật Nhân quyền của Tiểu bang New York: 

Văn phòng giới thiệu những bên có thể hỗ trợ pháp lý và những nguồn lực liên quan khác đến việc giải thích luật nhân quyền của tiểu bang và địa phương cũng như luật liên bang và đưa ra lời khuyên về các vấn đề nhân quyền. TCOHR cũng tổ chức các sáng kiến giáo dục và tiếp cận nhằm giải quyết các vấn đề về quyền con người và công bằng xã hội, đồng thời hợp tác với CNY Fair Housing ở Syracuse, khẳng định thúc đẩy vấn đề công bằng gia cư.

Ủy ban Nhân quyền

Ủy ban Nhân quyền Quận Tompkins (TCHRC) là một nhóm cố vấn tình nguyện do Cơ quan Lập pháp Quận Tompkins chỉ định nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa tất cả mọi người trong Quận Tompkins. Vai trò chung của TCHRC là khuyến khích bình đẳng; không khuyến khích phân biệt đối xử; và phục vụ như một ban cố vấn cho Văn phòng Nhân quyền. Các Uỷ viên (15 trong tất cả) phải là cư dân của quận.

 

Điều lệ Quận Tompkins - Ủy ban Nhân quyền

 

Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu 8:30 sáng -4:30 chiều.120 W.Martin Luther King, Jr.Street, Ithaca, NY 14850. Điện thoại: 607-277-4080. Fax: 607-277-4106

Logo hòa nhập thông qua đa dạng

  https://www.facebook.com/OHRtompkinscounty

Hãy nhấn "Like" chúng tôi và cập nhật!