County Services           How Do I?     

Cơ hội tuyển dụng công bằng

Luật Nhân quyền của Tiểu bang New York bảo vệ nhân viên chống lại sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng, sa thải, tiền lương và các điều khoản, điều kiện và đặc quyền khi làm việc, bao gồm cả các chương trình học việc. Luật liên bang chính chống phân biệt đối xử trong việc làm trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo và giới tính là Quyển VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964. Mặc dù nhiều luật khác cấm phân biệt đối xử, nhưng hai luật chống phân biệt đối xử đặc biệt quan trọng khác của liên bang là Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) và Đạo luật về Phân biệt đối xử theo Tuổi tác trong Việc làm (ADEA). Trong phạm vi Tiểu bang New York, các cơ quan tuyển dụng, tổ chức lao động, ban quản lý lao động chung, tất cả các cơ quan của chính quyền Tiểu bang và địa phương, và người sử dụng lao động từ bốn cá nhân trở lên phải tuân thủ Luật Nhân quyền.

Luật pháp bảo vệ các cá nhân khỏi bị phân biệt đối xử trong các trường hợp sau:

 • Khi phỏng vấn xin việc;
 • Khi được tuyển dụng;
 • Khi nhận tiền bồi thường và trợ cấp;
 • Khi được giữ việc làm;
 • Khi được đào tạo hoặc tiếp nhận nguồn lực khác;
 • Khi được thăng chức hoặc giao việc;
 • Nhận được các điều kiện và cơ hội tương tự tại nơi làm việc giống như những người khác;
 • Không tuyển dụng, sa thải hoặc phân biệt đối xử đối với bất kỳ cá nhân nào liên quan đến tiền lương, điều khoản hoặc điều kiện làm việc của họ vì tư cách thành viên của cá nhân đó trong một nhóm được bảo vệ; và
 • Hạn chế, tách biệt hoặc phân loại nhân viên hoặc người xin việc làm theo bất kỳ cách nào có thể tước đi, hoặc có xu hướng tước đoạt cơ hội việc làm của bất kỳ cá nhân nào, hoặc ảnh hưởng xấu đến tư cách là nhân viên của họ, vì tư cách thành viên của cá nhân đó trong một nhóm được bảo vệ.

Phân biệt đối xử trong việc làm diễn ra như thế nào?

Hỏi những câu như:

 • Bạn bao nhiêu tuổi?
 • Bạn có đang mang thai hay có kế hoạch lập gia đình trong tương lai không?
 • Bạn có bị khuyết tật gì không?
 • Bạn đã bao giờ được điều trị cho bất kỳ bệnh nào sau đây chưa?
 • Bạn đã kết hôn, còn độc thân, hay đã li hôn?
 • Tên và nghề nghiệp của chồng/vợ bạn là gì?