County Services           How Do I?     

Nhân quyền - Giới thiệu nguồn lực

Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Cộng đồng Chúng tôi hướng đến một tương lai nơi CDRC là nguồn lực chính cho những phản ứng mang tính xây dựng đối với những xung đột chắc chắn xảy ra trong cộng đồng. Với sự nỗ lực của chúng tôi, ba quận mà chúng tôi phục vụ đã trở thành những nơi mà các cá nhân biết coi trọng bản thân, coi trọng người khác và coi trọng các mối quan hệ.

Cornell Law Clinical Programs.  Qua các vụ kiện với đủ thể loại khác nhau, sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng kiện tụng, kỹ năng đàm phán và kỹ năng đại diện cho khách hàng có giá trị bằng cách biện hộ cho khách hàng trong nhiều phiên điều trần hành chính và thủ tục tố tụng tại tòa án. Học sinh cũng sẽ học cách tiếp nhận khách hàng và sẽ giúp quyết định những trường hợp được chấp nhận đại diện. 

Finger Lakes Independence Center.  Trao quyền cho tất cả những người khuyết tật trong khi tạo ra một xã hội hòa nhập thông qua việc loại bỏ các rào cản xã hội và kiến trúc. 

Liên minh Dịch vụ Nhân sinh Quận Tompkins Nhiệm vụ của Liên minh Dịch vụ Nhân sinh là xác định nhu cầu thông tin và dịch vụ, cung cấp kế hoạch và điều phối, đồng thời tăng cường cung cấp các dịch vụ y tế và con người trong khu vực quận Tompkins. Đường dây trợ giúp 2-1-1 Tompkins/Cortland của HSC kết nối mọi người với các dịch vụ trong cộng đồng. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc dù lớn hay nhỏ.

Hỗ trợ pháp lý cho khu vực Tây New YorkLawNY® là một công ty luật phi lợi nhuận cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân ở 14 quận Western New York. Các văn phòng LawNY có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề như chấm dứt phúc lợi, ly hôn, trục xuất, từ chối SSI hoặc các vấn đề pháp lý khác nếu bạn đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. 

Opportunities, Alternatives and Resources of Tompkins County, Inc..  Tại cơ quan vận động chính sách do chúng tôi điều hành tại địa phương, chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ liên lạc cho các tù nhân và cựu tù nhân của Nhà tù quận Tompkins. Chúng bao gồm giúp liên lạc với những người thân yêu, luật sư, trường học, chủ nhà và người sử dụng lao động trong thời gian bạn bị giam giữ. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn và giúp tìm kiếm các nguồn hỗ trợ bổ sung từ cộng đồng và các nguồn tư pháp hình sự. 

Tompkins Community Action. TCAction hợp tác với các hộ gia đình và cá nhân có thu nhập thấp để giúp họ phát triển trọn tiềm năng. 

Sở Dịch vụ Xã hội Quận Tompkins

Sở Dịch vụ Xã hội Quận Tompkins Sở Dịch vụ Xã hội là một sở của quận chịu trách nhiệm cung cấp các phúc lợi và dịch vụ để duy trì các gia đình và cá nhân cũng như hỗ trợ họ đạt được sự độc lập. 

Trung tâm Công nhân Quận Tompkins. Tầm nhìn của Trung tâm Công nhân Quận Tompkins là tất cả mọi người đều được tôn trọng tại nơi làm việc, có mức lương đủ sống, quyền tổ chức, chăm sóc sức khỏe có chất lượng, nhà ở, chăm sóc trẻ em, phương tiện đi lại và tiếp cận với thực phẩm và nước uống lành mạnh, được đảm bảo bởi Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu được Liên hợp quốc phê chuẩn năm 1948.