County Services           How Do I?     

Tin thức và thông báo

Lưu trữ:

Thông Cáo Báo Chí

Công Bố Người Chiến Thắng của Văn Phòng Nhân Quyền Quận Tompkins

Cuộc Thi Nghệ Thuật K-12 Thường Niên Lần Thứ 35

Văn Phòng Nhân Quyền Quận Tompkins (OHR), phối hợp với Viện Bông Dorothy, vui mừng thông báo những người chiến thắng trong Cuộc Thi Nghệ Thuật Nhân Quyền Thường Niên Lần Thứ 35dành cho tất cả thanh thiếu niên K-12 ở Quận Tompkins.

Cuộc Thi Nghệ Thuật Nhân Quyền mở rộng khả năng thể hiện của học sinh xung quanh các vấn đề liên quan đến quyền phổ quát (bao gồm dân sự, kinh tế, chính trị và nhân quyền) đồng thời cung cấp cho giáo viên các chiến lược để thảo luận về các chủ đề công bằng xã hội trong lớp học của mình.

Hơn 340 học sinh ở Quận Tompkins đã tham gia cuộc thi năm nay, trong đó 1các giải , 2và 3 và giải khuyến khích đã được chọn cho mỗi loại hình nghệ thuật ở mỗi loại tuổi.Những người chiến thắng trong nhóm chia sẻ một giải thưởng. Thông tin về địa điểm trưng bày Tác phẩm nghệ thuật sẽ được công bố trong lễ trao giải. Quý vị có thể xem các tác phẩm nghệ thuật, thơ ca và video của học sinh trên trang web và Trang Facebook của Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins.

Lễ Trao Giải sẽ diễn ra qua YouTube:  https://youtu.be/5QrOxLWkQtE  lúc 10:00sáng, nhân Ngày Nhân Quyền Quốc Tế, ngày 10tháng Mười Hai, 2022. Thẻ quà tặng, huy chương và giấy chứng nhận sẽ được gửi đến các trường tương ứng của người chiến thắng bắt đầu vào ngày thứ Hai, tháng Mười Hai, 2022.