County Services           How Do I?     

Nhân quyền - Công bằng trong nhà ở

Luật liên bang, địa phương và tiểu bang cấm phân biệt đối xử về nhà ở. Đạo luật công bằng gia cư Liên bang, Đạo luật Dân quyền năm 1964 và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật đều bảo vệ người dân khỏi sự phân biệt đối xử về nhà ở. Cho dù bạn là người tìm nhà ở, chủ nhà hay người môi giới bất động sản, điều quan trọng là bạn phải biết các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật Công bằng Gia cư. Nếu bạn tin rằng bạn đã bị phân biệt đối xử về nhà ở hoặc bạn muốn biết thêm thông tin về việc tuân theo luật công bằng về nhà ở, vui lòng liên hệ với Văn phòng Nhân quyền.

Tài liệu tham khảo về công bằng gia cư cho người tìm nhà ở

Tài liệu tham khảo về công bằng gia cư cho chủ nhà

Các yêu cầu của ADA: Vật nuôi hỗ trợ

 

Các tài liệu về công bằng gia cư:

Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ (HUD)

Sứ mệnh của HUD là tạo ra các cộng đồng mạnh mẽ, bền vững, hòa nhập và những ngôi nhà chất lượng với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. HUD đang nỗ lực củng cố thị trường nhà ở để thúc đẩy nền kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng; đáp ứng nhu cầu thuê nhà chất lượng bình dân; sử dụng nhà ở như một nền tảng để cải thiện chất lượng cuộc sống; xây dựng các cộng đồng toàn diện và bền vững, không bị phân biệt đối xử và thay đổi cách HUD kinh doanh.

Đạo luật Công bằng Gia cư Liên bang

Tháng hàng động vì công bằng gia cư

Tháng Tư hằng năm, cộng đồng chúng ta cùng nhau kỷ niệm ngày thông qua Đạo luật Công bằng Gia cư và củng cố cam kết chấm dứt phân biệt đối xử về nhà ở trong cộng đồng.

https://nationaldaycalendar.com/national-fair-housing-month-april/

Quyền của Người khuyết tật trong Gia cư

Bất kể bạn sống trong nhà ở tư nhân hay công cộng, luật pháp Liên bang cũng bảo vệ quyền về nhà ở cho người khuyết tật.

Hướng dẫn về công bằng gia cư 

https://dhr.ny.gov/fairhousing