County Services           How Do I?     

Nhân quyền - Văn phòng

Office of Human Rights

 

Được thành lập vào tháng 12 năm 1963, Văn phòng Nhân quyền là cơ quan giáo dục và tiếp cận các vấn đề về nhân quyền và dân quyền tại quận Tompkins. 

Sử mệnh của chúng tôi

Nhằm hướng tới việc loại bỏ và ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử trái pháp luật, cũng như phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình trên toàn quận nhằm nâng cao nhận thức về quyền con người và lý tưởng công bằng xã hội.

Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình thông qua các hành động, chương trình và chiến lược sau:

Nhân quyền và dân quyền

Để hỗ trợ những cá nhân tin rằng quyền công dân và quyền con người của họ đã bị xâm phạm, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ gửi đơn khiếu nại tới tới Phòng Nhân quyền Tiểu bang New York (NYSDHR). Vui lòng đến văn phòng của chúng tôi để được hỗ trợ. NYSDHR bảo vệ công chúng khỏi sự phân biệt đối xử trái phép trong các vấn đề công việc; nhà ở; tín dụng; địa điểm công cộng; sở cứu hỏa tình nguyện; các tổ chức giáo dục phi giáo phái; đồng thời dựa trên độ tuổi; tín ngưỡng; chủng tộc; màu da; giới tính; xu hướng tình dục; bản dạng giới; nguồn gốc quốc gia; tình trạng hôn nhân; tình trạng khuyết tật; tình trạng quân sự; hồ sơ bắt giữ; biên bản kết án; đặc điểm di truyền; tình trạng gia đình (chỉ riêng với các vấn đề liên quan đến nhà ở) Chúng tôi cam kết bảo mật. Bất kỳ cá nhân nào cư trú hoặc làm việc tại quận Tompkins đều có thể sử dụng các dịch vụ này mà không phải trả phí.

Giáo dục và tiếp cận các vấn đề về nhân quyền và dân quyền

Chúng tôi phát triển và tạo điều kiện cho các chương trình trên toàn quận nhằm nâng cao nhận thức về nhân quyền, các vấn đề công bằng xã hội cũng như sự tham gia và trách nhiệm của công dân.  Để đạt được mục tiêu đó, TCOHR hợp tác với các đối tác và các bên liên quan của quận, địa phương, khu vực và tiểu bang để tổ chức các cuộc thảo luận nhóm, đối thoại cộng đồng, hội thảo, nhóm đọc/thảo luận và các chương trình khác.

Khẳng định Thúc đẩy Công bằng Gia cư (AFFH)

Quận Tompkins đã hợp tác với CNY Fair Housing, một tổ chức khu vực có trụ sở tại Syracuse, để tham gia giáo dục và tiếp cận với một số phòng ban của quận và công chúng về công bằng gia cư. TCOHR là bộ phận được chỉ định làm việc trực tiếp với CNY Fair Housing để tổ chức và lên lịch cho các chương trình này. Các sự kiện công cộng sẽ được công bố rộng rãi trước ngày diễn ra.

Ủy ban Hỗ trợ Lực lượng Lao động Hòa nhập và Đa dạng (WDIC)

OHR hỗ trợ hành chính và chuyên môn cho các nỗ lực của quận trong việc thực hiện chính sách Hỗ trợ lực lượng lao động hòa nhập và đa dạng của mình. 

 

Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu 8:30 sáng -4:30 chiều.120 W.Martin Luther King, Jr.Street, Ithaca, NY 14850. Điện thoại: 607-277-4080. Fax: 607-277-4106

 

 

Hãy nhấn "Like" chúng tôi và cập nhật!