County Services           How Do I?     

Phòng Điều tra Hình sự (C.I.D.)

Dòng chữ Phòng Điều tra Hình sự và huy hiệu Cảnh sát trưởng

Phòng Điều tra Hình sự của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Tompkins chịu trách nhiệm điều tra các tội phạm cấp nghiêm trọng bao gồm giết người, cướp của, trộm cắp, tội phạm tình dục, tấn công cấp độ cao, vi phạm liên quan tới ma túy và tội phạm với trẻ em.

Ngoài ra, phòng Điều tra Hình sự cũng chịu trách nhiệm về tất cả quá trình xử lý hiện trường vụ án, chụp ảnh cũng như thu thập và xử lý bằng chứng pháp y. Phòng Điều tra Hình sự đào tạo các điều tra viên trong các lĩnh vực điều tra hiện trường vụ án, phỏng vấn và thẩm vấn, điều tra hiện trường vụ cháy, chụp ảnh và điều tra lạm dụng tình dục trẻ em.

Trong quá trình điều tra tội phạm quy mô lớn, phòng Điều tra Hình sự thường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khác trong khu vực để tổng hợp các nguồn lực và giải quyết vụ án hiệu quả hơn.

Ảnh Trung úy Kenneth Field Jr.

Trung úy Kenneth Field, Jr.
Giám sát viên phòng Điều tra Hình sự

 

Chính sách về séc không hợp lệ

Khiếu nại gian lận

 

OffenderWatch - Sex Offender Search