County Services           How Do I?     

Trang chủ phòng Dân sự và Hồ sơ

Dòng chữ Phòng Dân sự và Hồ sơ với huy hiệu Cảnh sát trưởng

Phòng Dân sự và Hồ sơ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tố tụng dân sự và các nhiệm vụ khác từ tòa án.
Mục đích và chức năng của phòng Dân sự và Hồ sơ là phục vụ và thực thi các quy trình pháp lý khác nhau được ban hành bởi một số tòa án phi hình sự của bang New York và cho các tòa án đó, đồng thời cũng thực thi các quy trình pháp lý cho các khu vực pháp lý của các bang và quốc gia khác trên khắp thế giới. 

 

Văn phòng của chúng tôi mở cửa cho người dân từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thắc mắc chung: 607-257-1345

 

Ảnh Trung úy Jeremy Zigenfus

Trung úy Jeremy Zigenfus
Giám sát Văn phòng Hồ sơ và Dân sự

 

Phòng Dân sự và Hồ sơ xử lý các đơn đăng ký và sửa đổi giấy phép sử dụng súng, thẻ Cảnh sát trưởng cũng như việc tống đạt các vụ kiện ly hôn theo lệnh của tòa án, giấy cưỡng chế di dời, lệnh bảo vệ, phạt thuế trừ vào lương, trát của tòa án và thông báo trình diện.

 

Báo cáo tai nạn và cảnh sát

Kiểm tra lý lịch

Biểu phí dân sự

Biểu phí đi lại

Cưỡng chế di dời

Lấy dấu vân tay

Phạt thuế trừ vào lương

Lệnh bảo vệ

Thẻ cảnh sát trưởng