County Services           How Do I?     

Tủ thuốc dư

Bạn có thuốc dư?

Biểu tượng xử lý thuốc an toàn

Xử lý các loại thuốc dư thừa trong nhà của bạn

Giờ đây, bạn có thể xử lý thuốc theo toa và thuốc không theo toa chưa sử dụng một cách an toàn

Có một thùng đựng thuốc hoạt động 24 giờ một ngày tại:

Tompkins County Public Safety Building Lobby
779 Warren Road
Ithaca, NY 14850

*TỰ DO GỬI LẠI THUỐC DƯ*

Thuốc được chấp nhận bao gồm:

Thuốc không theo toa

Thuốc theo toa

Thuốc dán ngoài da theo toa

Thuốc mỡ theo toa

Vitamin

Mẫu dùng thử

Thuốc cho thú cưng

Các địa điểm tủ thuốc dư khác là:

Sở Cảnh sát Ithaca
120 E. Clinton St. Ithaca, NY

Thứ Hai đến thứ Sáu (8:00 sáng -4:00 chiều)
607-272-9973

Tompkins County Probation Department
Human Services Building
320 W. MLK/State St., Ithaca, NY

Theo lịch hẹn 607-274-5367

Cayuga Heights Police Department
876 Hanshaw Rd., Ithaca, NY
Thứ Hai đến thứ Sáu (9:00 sáng -4:30 chiều)
607-257-1011
Groton Police Department
108 E. Cortland St., Groton, NY
Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Sáu (8:00 sáng - 4:00 chiều) 607-898-3131
Trumansburg Police Department
5 Elm St., Trumansburg, NY
Thứ Hai đến thứ Sáu (10:00 sáng -2:00 chiều)
607-387-6505
Cornell University Police Department
G2 Barton Hall
24/7: 365 ngày
607-255-1113
Dryden Police Department
16 South St., Dryden, NY
Thứ Hai đến thứ Sáu (9:00 sáng -3:00 chiều)
607-844-8119
Tompkins Cortland Community College Campus Police
170 North St., Dryden, NY
Từ thứ Hai đến thứ Bảy (7:00 sáng - 10:00 chiều)
Chủ Nhật (10:00 sáng - 6:00 chiều) 607-844-6511

CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN KHÍ AEROSOL VÀ CÁC VẬT SẮC NHỌN

 Dưới đây là địa chỉ của các đơn vị chấp nhận những thứ trên:

Cayuga Medical Center
101 Dates Drive., Ithaca, NY

Thứ Hai đến thứ Sáu (8:00 sáng-3:00 chiều)
607-274-4017

Groton Community Health Care Center
120 Sykes St., Groton, NY

7 ngày/tuần (8:00 sáng-4:30 chiều) 607-898-5876

Kendal at Ithaca
2230 Triphammer Rd., Ithaca, NY

Thứ Tư (10:30 sáng-2:30 chiều) 607-266-5300

Caygua Ridge
1229 Trumansburg Rd., Ithaca, NY

Thứ Hai đến thứ Sáu (10:00 sáng-4:00 chiều)
607-277-8072

Beechtree Care Center
318 S. Albany St., Ithaca, NY

Thứ Hai đến thứ Sáu (9:00 sáng-3:00 chiều)
607-273-4166

Southern Tier AIDS Program
501 S. Meadow St., Ithaca, NY

Xử lý 24/7 607-272-4098