County Services           How Do I?     

Administration

Tòa nhà Health Department tại 55 Brown Rd.

Báo cáo thường niên

Kế hoạch đánh giá và cải thiện sức khỏe cộng đồng của quận Tompkins

Public Health Preparedness

Thông báo pháp lý

Tìm đường đến Phòng Y tế quận Tompkins

Thực hành về quyền riêng tư


 Nhiệm vụ, Tầm nhìn, Giá trị

Phòng Y tế quận Tompkins cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ cho người dân quận Tompkins. Truy cập trang web này để khám phá đầy đủ các dịch vụ hiện có.


Nhiệm vụ của chúng tôi

"Nỗ lực xây dựng một cộng đồng lành mạnh bằng cách bảo vệ và quảng bá sức khỏe cộng đồng thông qua giáo dục, đào tạo, vận động chính sách và cung cấp dịch vụ."

Tầm nhìn của chúng tôi

"Người đồng hành cùng bạn vì một cộng đồng lành mạnh."

Giá trị của chúng tôi:

"Chúng tôi gắn kết người dân bằng lòng nhân ái và sự tôn trọng."
"Chúng tôi coi trọng sự đa dạng, minh bạch và công bằng."
"Chúng tôi phối hợp làm việc với lòng liêm chính, chí công vô tư cùng năng lực chuyên môn."


Địa điểm:

55 Brown Road, Ithaca, NY 14850
In the Cornell Business Park, near the Ithaca-Tompkins Regional Airport.


Giờ hành chính

Từ 8:30 sáng–4:30 chiều.


Danh bạ các phòng ban

Administration
Giám sát toàn bộ phòng ban.

Báo cáo thường niên Ban Y tế quận Tompkins (TCHD) 

607-274-6674
Trẻ em cần chăm sóc đặc biệt (CSCN)
Dịch vụ cộng đồng dành cho gia đình có trẻ chậm phát triển hoặc khuyết tật.
607-274-6644
Ban Y tế Cộng đồng (DCH)
Giám sát các Chương trình nâng cao sức khỏe, tiêm chủng, bà mẹ trẻ em, MOMS (Trợ cấp y tế cho thai phụ và bà mẹ trẻ em) và WIC (Chương trình dinh dưỡng bổ sung đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em)
607-274-6629
Sức khỏe môi trường
Các chương trình liên quan đến việc bảo vệ môi trường, chẳng hạn như kiểm tra nhà hàng, giám sát hệ thống nước công cộng, đảm bảo thiết kế hệ thống nước thải phù hợp và bệnh dại.
607-274-6688
Chương trình nâng cao sức khỏe
Phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư và thương tích thông qua các chương trình tiếp cận cộng đồng, nơi làm việc cùng với các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát việc sử dụng thuốc lá.
607-274-6710
Phòng tiêm chủng
Tiêm phòng cho trẻ em và người lớn theo lịch hẹn.
607-274-6616
Community Health Services
Thông tin về lớp học tiền sản và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, thăm bà mẹ và trẻ em tại nhà;
kiểm soát bệnh truyền nhiễm, tiêm phòng cúm, tư vấn và xét nghiệm HIV ẩn danh, ngộ độc chì và phòng ngừa, tiêm phòng bệnh dại, bệnh lao phổi.
607-274-6604
Chương trình MOMS
Chương trình hỗ trợ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai đủ điều kiện và trẻ sơ sinh của họ.
607-274-6622
Vital Records
Giấy khai sinh, giấy chứng tử, tra cứu gia phả.
607-274-6642
WIC
Chương trình dinh dưỡng bổ sung cho phụ nữ và trẻ em đủ điều kiện.
607-274-6630

 

Cán bộ dân cử
Phòng Y tế quận Tompkins là một cơ quan chính phủ dựa vào nguồn tài trợ được phân bổ bởi các quan chức được bầu ở cấp quận, tiểu bang và liên bang. Bạn có thể nói lên nguyện vọng và ý kiến của mình thông qua bất kỳ liên kết nào dưới đây.

Cơ quan Lập pháp quận Tompkins

Danh sách các nhà lập pháp
Trang web của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
Lịch họp


Hạ viện bang New York

Anna Kelles (D, 125th Assembly District)
District Office
106 East Court Street
Ithaca, NY 14850
(607) 277-8030


Thượng viện bang New York

51st Senate District
District Office
41 So. Main Street
Oneonta, NY 13820
(607) 432-5524

53rd Senate District
Elmira District Office
228 Lake Street
Box 588
Elmira, NY 14902
Điện thoại: (607) 732-2765 | Fax: (607) 732-2832

54th Senate District
District Office
119 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
Số miễn phí 1-888-568-9816 | Fax: (315) 568-2090


Thống đốc bang New York

(D)
State Capitol
Albany, NY 12224
(518) 474-8390
Email