County Services           How Do I?     

Thực hành quyền riêng tư đối với thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI)


Phòng Y tế quận Tompkins có đăng một thông báo mô tả cách thức sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe của bạn và cách bạn có thể truy cập thông tin này. Vui lòng đọc kỹ thông báo này.


Mục đích của thông báo: Phòng Y tế quận Tompkins (TCHD) được pháp luật yêu cầu đảm bảo quyền riêng tư của một số thông tin sức khỏe bí mật, được gọi là thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) và cung cấp cho bạn thông báo về các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và thực hành quyền riêng tư với sự tôn trọng cho thông tin sức khỏe bí mật của bạn. Phòng Y Tế quận Tompkins cũng được yêu cầu tuân thủ các điều khoản hiện hành của thông báo này.

Tất cả các cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên, tình nguyện viên và các nhân viên khác làm việc dưới sự kiểm soát trực tiếp của Phòng Y tế quận Tompkins đều phải tuân theo thông báo này.
 

Thông báo thực hành quyền riêng tư

Có hiệu lực từ: ngày 23 tháng 09 năm 2013

Tải xuống thông báo này (PDF, 155KB)

Nhấn vào đây để liên hệ với Phòng Y tế quận Tompkins về thực hành quyền riêng tư

 


Tuyên bố về quyền lợi của khách hàng   Tải bản PDF tại đây


Tuyên bố về quyền lợi của khách hàng

(Dịch vụ phòng khám và thăm khám tại nhà)

 • Hưởng dịch vụ không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, màu da, dân tộc, tình trạng khuyết tật, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, giới tính, tình trạng cựu chiến binh, quốc gia gốc hoặc nhà tài trợ;
 • Được đối xử một cách quan tâm, tôn trọng và trân quý đồng thời đảm bảo quyền riêng tư trong điều trị;
 • Được thông báo về các quyền lợi này cũng như quyền thực hiện các quyền lợi này bằng văn bản trước khi bắt đầu quá trình chăm sóc sức khỏe và được chứng minh bằng văn bản trong hồ sơ bệnh án. Nếu khách hàng không có khả năng thực hiện các quyền lợi này thì một cá nhân, người giám hộ hoặc tổ chức đại diện cho khách hàng theo ủy quyền hợp pháp có thể thay mặt khách hàng thực hiện;
 • Được thông báo về các dịch vụ được cung cấp, thời gian và cách thức cung cấp dịch vụ, tên và chức năng của bất kỳ người hoặc đơn vị liên kết nào cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe;
 • Be advised before care is initiated of the extent to which payment for agency services may be expected from any third party payers and the extent to which payment may be required from the client; and be advised of any changes in payment information verbally and in writing not later than 30 calendar days from the date our agency becomes aware of the change;
 • Được thông báo về các điều khoản bảo hiểm khẩn cấp ngoài giờ làm việc;
 • Tham gia vào việc lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe và được thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe;
 • Nắm bắt đầy đủ và cập nhật các thông tin liên quan đến chẩn đoán, điều trị và tiên lượng mà khách hàng có thể hiểu được;
 • Từ chối chăm sóc hoặc điều trị sau khi đã được thông báo đầy đủ và hiểu rõ hậu quả của hành động đó; từ chối tham gia nghiên cứu thử nghiệm;
 • Express complaints and recommend changes in policies and services to the Community Health Services Supervisor at (607) 274-6604 or the Director of Community Health at (607) 274-6614, the New York State Department of Health or any outside representative of your choice. The expression of such complaints by you or your designee shall be free from interference, coercion, discrimination or reprisal;
 • Gửi khiếu nại về việc chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ được cung cấp hoặc không được cung cấp và các khiếu nại liên quan đến việc bất kỳ ai cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thiếu tôn trọng tài sản của bạn, đồng thời được chúng tôi thông báo về thủ tục gửi khiếu nại và điều tra các khiếu nại theo quy định trong Luật lệ và quy định bang New York, Quyển 10, phần 766.9. Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn hoặc người được chỉ định của bạn rằng bạn có quyền khiếu nại phản hồi của chúng tôi trong trường hợp bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi. Bạn có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến đường dây nóng dành cho bệnh nhân của Sở Y tế tiểu bang New York theo số (800) 628-5972;
 • Quyền riêng tư bao gồm bảo mật điều trị trong hồ sơ khách hàng và từ chối tiết lộ hồ sơ cho bất kỳ cá nhân bên ngoài nào trừ trường hợp khách hàng chuyển đến cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo hợp đồng thanh toán của bên thứ ba;
 • Truy cập hồ sơ y tế của bạn theo quy định của phần 18, Luật Y tế Công cộng, phụ phần 50-3 của 751.9 (o).
 • Nhận thông tin về các hướng dẫn và biểu mẫu nâng cao miễn phí. Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn hoặc bạn có thể gọi (607) 274-6604 trong giờ làm việc.

Có hiệu lực từ tháng 10 năm 2015