County Services           How Do I?     

Public Health Preparedness


Logo TCHD


Tầm nhìn về chuẩn bị cho sức khỏe cộng đồng của chúng tôi:
Một cộng đồng kiên cường trước các tác động về sức khỏe từ các trường hợp khẩn cấp và thảm họa.


 

Tìm hiểu những việc cần làm

Tìm hiểu những việc cần làm trong trường hợp xảy ra thiên tai do bão lớn, mất điện, v.v.
 

Cảnh báo và đề phòng khi du lịch

Hãy tự tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe liên quan đến các điểm đến cụ thể trước khi bạn đi du lịch.
 

Thực hiện hành động

Làm tình nguyện với Quân đoàn Dự bị Y tế.  Chúng tôi luôn tìm kiếm cả tình nguyện viên y tế và phi y tế để hỗ trợ ứng phó với thảm họa.
 

 
Liên hệ chúng tôi

[Lên đầu trang]