County Services           How Do I?     

Public Health Preparedness

 


Our public health preparedness vision:
A community resilient to the health impacts of emergencies and disasters.


 

Tìm hiểu những việc cần làm

Tìm hiểu những việc cần làm trong trường hợp xảy ra thiên tai do bão lớn, mất điện, v.v.
 

Cảnh báo và đề phòng khi du lịch

Hãy tự tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe liên quan đến các điểm đến cụ thể trước khi bạn đi du lịch.
 

Thực hiện hành động

Làm tình nguyện với Quân đoàn Dự bị Y tế.  Chúng tôi luôn tìm kiếm cả tình nguyện viên y tế và phi y tế để hỗ trợ ứng phó với thảm họa.
 

 
Liên hệ chúng tôi

[Lên đầu trang]