County Services           How Do I?     

Dịch vụ xã hội

Chúng tôi cung cấp các lợi ích và dịch vụ để duy trì các gia đình và cá nhân, hỗ trợ họ đạt được sự độc lập.


New York's Electronic Benefits Transfer (EBT) system is expected to be unavailable on Sunday, May 19,202, between the hours of 12:01 a.m. and 11:00 a.m.  The actual outage may be shorter or last longer than expected.  For more information, click here.


Chafee Funds Program - Beyond

The Chafee Funds Program - Beyond is awarding eligible current and former foster youth direct cash awards.

To learn more about this program, click here.


Child Care Assistance Program (formerly 'Day Care')

New Online Eligibility Questionnaire!

Just answer a few questions to see if you can get child care at low or even no cost - in 10 minutes or less!

To learn more about this new online service provided by NYS OCFS, click here

For information about calculating your Gross Monthly Income, please click here.


Food Assistance (Supplemental Nutrition Assistance Program-SNAP)/Headstart Update

There has been a change in federal Head Start policy that simplifies the process for Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) households to be deemed eligible for Head Start programs.

In partnership with the United States Department of Agriculture (USDA) Food and Nutrition Services (FNS), the United States Department of Health and Human Services (HHS) Administration for Children and Families (ACF) announced on April 21, 2022, that SNAP recipients are now considered categorically eligible for Head Start programs. 

For more information please click here. (en Espanol)


Người hoạt hình sử dụng thiết bị không dâyChương trình kết nối giá cả phải chăng (ACP)

Đây là chương trình mới được Liên bang triển khai nhằm cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp khoản chiết khấu lên tới 30 đô la một tháng cho dịch vụ internet cũng như chiết khấu một lần lên tới 100 đô la khi mua máy tính hoặc máy tính bảng.

Mặc dù Sở của chúng tôi không có vai trò quản lý chương trình liên bang này, nhưng chúng tôi muốn góp phần đưa thông tin này đến với những người có thể đủ điều kiện.  Để biết thêm thông tin, hãy xem tờ thông tin tại liên kết này hoặc  truy cập trang ACPBenefit.org nơi bạn cũng có thể nộp đơn hoặc in đơn đăng ký qua thư.


Điện thoại di dộng

Tải lên tài liệu di động

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hiện nay người nộp đơn và người hưởng quyền lợi của một số chương trình phúc lợi nhất định đã có thể sử dụng ứng dụng thiết bị di động miễn phí do tiểu bang tài trợ NYDocSubmit để gửi ảnh tài liệu của họ thay vì phải đích thân đến Sở để nộp bản cứng.  (Những người không tải được ứng dụng xuống thiết bị có thể cho phép người khác (đã tải và sử dụng được ứng dụng) giúp tải tài liệu lên.)

Để biết thêm thông tin, vui lòng mở các liên kết sau:

   Trang web NY DocSubmit dành riêng cho NYS OTDA
   Tham khảo nhanh về NYDocSubmit      


Thông tin về Kinship Care

Khi một đứa trẻ không thể tiếp tục sống   với gia đình ruột thịt, các thành viên của đại gia đình hoặc thậm chí bạn bè của gia đình đôi khi có thể và sẵn sàng trở thành người chăm sóc chính cho bé.  Phương án này thường thành công hơn so với việc giao bé cho những người mà bé không quen biết chăm sóc. 

Để biết thêm thông tin về các vị trí chăm sóc không phải là cha mẹ và các khoản hỗ trợ tài chính cũng như các hình thức hỗ trợ khác dành cho họ thông qua Sở Dịch vụ Xã hội, vui lòng truy cập trang Chăm sóc bởi người thân của chúng tôi. 


Temporary Assistance

Cash assistance program based on income and resources. Assistance can be issued on an ongoing basis or to meet an emergency need for housing or heat/utilities. Visit the NY State Office of Temporary and Disability Assistance website.


Hỗ trợ thực phẩm (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung)
(607) 274-5201

Trước đây được gọi là Phiếu thực phẩm, chương trình SNAP của liên bang cung cấp trợ cấp hằng tháng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để mua thực phẩm. Các tiêu chuẩn về thu nhập và tài nguyên sẽ có sự khác biệt tùy vào độ tuổi, sức khỏe, quy mô hộ gia đình và các khoản chi tiêu nhất định của hộ gia đình.

Bạn hoặc người đại diện được ủy quyền của bạn có thể đăng ký SNAP trực tuyến tại https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin  hoặc điền thủ công vào biểu mẫu do Tiểu bang New York quy định và gửi qua đường bưu điện hoặc đến đưa tận nơi tại Sở Dịch vụ Xã hội.

Các liên kết sau chứa thông tin quan trọng:

Để biết thêm thông tin -- bao gồm cách nộp đơn khiếu nại nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử -- hãy nhấp vào đây  để biết trang SNAP trên trang web của Văn phòng Hỗ trợ Người khuyết tật và Gia đình của bang New York.


Medicaid
Medicaid Programs - Information - (607) 274-5244
New York State of Health - 1-855-355-5777 or https://nystateofhealth.ny.gov
Medicaid Transportation - 1-866-753-4543
Medicaid Managed Care - (607) 274-5245

Medicaid là chương trình hỗ y tế trợ dựa trên thu nhập dành cho người có điều kiện khác nhau. Các tiêu chuẩn về thu nhập và tài nguyên sẽ có sự khác biệt tùy vào độ tuổi, sức khỏe, quy mô hộ gia đình và các khoản chi tiêu nhất định của hộ gia đình. Tùy vào loại dịch vụ y tế cần thiết, một số ứng viên sẽ không cần cung cấp thông tin về nguồn lực; hoặc họ có thể cung cấp văn bản chứng minh các nguồn lực của gia đình mình. Phạm vi bảo hiểm của Medicaid kéo dài từ dịch vụ chăm sóc tại nhà bởi điều dưỡng viên lành nghề đến dịch vụ chăm sóc y tế thông thường. Medicaid có thể thanh toán cả phí bảo hiểm y tế, bao gồm Medicare. Medicaid có thể thanh toán một phần trong một số trường hợp.


Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình (HEAP)
(607) 274-5264

Chương trình này của liên bang giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp chi trả được chi phí năng lượng vốn đắt đỏ trong sinh hoạt gia đình.  Tiêu chuẩn đối với thu nhập và tài nguyên, cũng như nguồn hỗ trợ, sẽ thay đổi hằng năm.
Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web dành riêng cho chương trình này của chúng tôi (http://tompkinscountyny.gov/dss/HEAP) hoặc truy cập một trong những trang web sau của bang New York:


Trợ cấp chăm sóc trẻ em (Day Care)

Quỹ Chăm sóc Trẻ em của bang New York - Các khoản trợ cấp được tài trợ từ quỹ hỗ trợ cha mẹ/người chăm sóc chi trả cho việc chăm sóc trẻ em trong khi họ tham gia vào các chương trình việc làm, đào tạo hoặc giáo dục đủ điều kiện.  Dịch vụ chăm sóc trẻ có thể là "chăm sóc ban ngày" truyền thống hoặc theo lịch trình khác, tùy thuộc vào lịch trình của cha mẹ/người chăm sóc và của các nhà cung cấp hiện có.  Vui lòng xem trang chuyên dụng của chúng tôi để biết thêm thông tin về chương trình này.

To be screened and request an application, contact our Low Income Child Care Unit at (607) 274-5219.

For help either finding or becoming a child care provider, please contact the Child Development Council at (607) 273-0259.


Tài nguyên giao thông vận tảiNếu bạn là khách hàng của Sở Dịch vụ Xã hội, vui lòng liên hệ với người quản lý hồ sơ của bạn để được hỗ trợ. Nếu bạn không thể liên hệ với họ, Liên minh Dịch vụ Nhân sinh của quận sẽ có Dịch vụ thông tin và giới thiệu, nơi có nhân viên trực 24 giờ một ngày và có thể kết nối bằng cách gọi số 211 hoặc thông qua trang  web của họ  

Một số liên kết hữu ích liên quan đến vấn đề vận chuyển khác:  


Dịch vụ hỗ trợ trẻ em
Đơn vị Hỗ trợ Trẻ em - 1-888-208-4485

Hỗ trợ cha mẹ nuôi con trong việc thiết lập quan hệ cha con cho trẻ em sinh ngoài giá thú; làm việc để thiết lập các lệnh của tòa án liên quan đến trách nhiệm hỗ trợ nuôi con của cha mẹ không giám hộ; thực thi các lệnh cấp dưỡng con cái thông qua các phương pháp truy thu có thể bao gồm việc cưỡng chế thu nhập đối với tiền lương và trợ cấp thất nghiệp của cha mẹ vắng mặt và tịch thu tiền hoàn thuế thu nhập và tiền trúng xổ số; nhận và giải ngân các khoản thanh toán cấp dưỡng con cái.


Số điện thoại khẩn cấp về lạm dụng trẻ em
1-800-342-3720 (Đường dây nóng của NYS.  Số điện thoại miễn phí, 24 giờ/ngày)


Dịch vụ bảo vệ trẻ em
(607)274-5610

CPS sẽ đánh giá hoặc điều tra các báo cáo về lạm dụng và ngược đãi trẻ em, đồng thời cung cấp các dịch vụ bảo vệ/phòng ngừa cho gia đình và trẻ em.

Chương trình Kết nối Cộng đồng của Catholic Charities(272-5062 extension 28) cung cấp trợ giúp & hỗ trợ cho các bậc cha mẹ đang trải qua quá trình CPS và hoặc những người đã gửi con cái của họ vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng.


Dịch vụ tìm nhà, nhận con nuôi và sau khi nhận con nuôi của Đơn vị Hỗ trợ Chăm sóc Nuôi dưỡng Tạm thời
Foster Homefinding – (607) 274-5266
Adoption/Post Adoption Services – (607) 274-5615 & (607) 274-5309. 

Đơn vị Hỗ trợ Chăm sóc Nuôi dưỡng Tạm thời  cung cấp dịch vụ tuyển dụng và duy trì hoạt động của các gia đình có trình độ, chu đáo, những người sẵn sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời và sẵn sàng hợp tác với các gia đình để tiến tới mục tiêu đoàn tụ. Dịch vụ này áp dụng cho các gia đình nhận con nuôi được chứng nhận của chúng tôi khi trẻ em không thể trở về với cha mẹ ruột. Có thể cung cấp thông tin, nhận xét và hỗ trợ lâm sàng


Dịch vụ thanh thiếu niên và gia đình
(607) 274-5270

Sắp xếp tạm thời trong nhà nuôi dưỡng, nhà tập thể hoặc cơ sở dành cho trẻ em tạm thời không thể sống ở nhà. Cung cấp các dịch vụ phòng ngừa cho các gia đình và các dịch vụ cải tạo trước khi xét xử cho thanh thiếu niên.


Dịch vụ bảo vệ người lớn
(607) 274-5323

Điều tra các báo cáo về lạm dụng/bỏ rơi người lớn, đồng hành quản lý tài chính, quản lý hồ sơ và can thiệp pháp lý cần thiết để bảo vệ người lớn có nguy cơ.


Dịch vụ chăm sóc dài hạn
(607) 274-5278

Tompkins Care Connection cung cấp thông tin và giới thiệu về dịch vụ chăm sóc dài hạn và các dịch vụ khác như bữa ăn giao tận nhà, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Chương trình cũng cung cấp các đánh giá tại nhà, dịch vụ hỗ trợ tại nhà và đánh giá PRI (Công cụ đánh giá bệnh nhân) để xác định mức độ chăm sóc và loại cơ sở điều dưỡng lành nghề phù hợp nhất cho cá nhân.