County Services           How Do I?     

Dịch vụ chăm sóc dài hạn

(607) 274-5222-Telephone

(607) 274-5666-Fax

Hours are Monday through Friday, 8:30-4:30

 

Tompkins Care Connection cung cấp thông tin và giới thiệu về dịch vụ chăm sóc dài hạn và các dịch vụ khác như bữa ăn giao tận nhà, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Chương trình cũng cung cấp các đánh giá tại nhà, dịch vụ hỗ trợ tại nhà và đánh giá PRI (Công cụ đánh giá bệnh nhân) để xác định mức độ chăm sóc và loại cơ sở điều dưỡng lành nghề phù hợp nhất cho cá nhân.