County Services           How Do I?     

Vắc xin COVID-19 bảo vệ chúng ta


NYS Documentation of Isolation Orders Affirmation of Isolation for adults and children who have tested positive for COVID-19 and have been in isolation consistent with NYSDOH guidance. Click here for a fill-in PDF form.


Biểu tượng Vắc xin -- Vắc xin bảo vệ tất cả chúng ta #7A015B

Trang Câu Hỏi Thường Gặp về Tiêm Chủng


Nhận thông tin cập nhật từ Phòng Y tế Quận Tompkins về COVID-19 tại địa phương và phân phối vắc xin trong cộng đồng

Đường dây nóng tiêm chủng COVID-19 của NYS: Hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, 7 ngày một tuần, để đặt lịch hẹn tiêm chủng cho những người dân New York đủ điều kiện: 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). 
Công cụ theo dõi tiêm chủng của bang New York: ny.gov/vaccinetracker

If you have questions about vaccinations or need assistance registering for an appointment, call 2-1-1 (877-211-8667).


[Lên đầu trang]