County Services           How Do I?     

Tiêm chủng & vắc-xin


Trên trang nàyCác chương trình vắc-xin do Tiểu bang New York tài trợ tại TCWH

Tompkins County offers New York State funded vaccines at our immunization clinics for eligible children and adults. At TCWH, we provide vaccines required for school as well as those recommended by the CDC. If you have a Primary Care Provider (PCP), contact them first for your immunization needs.


Vắc-xin cho Trẻ em (VFC)

Chương trình VFC cung cấp vắc-xin do tiểu bang tài trợ cho trẻ em dưới 19 tuổi đủ điều kiện. Con của bạn có thể đủ điều kiện tham gia VFC nếu chúng:

 • Hiện đang ghi danh vào Medicaid
 • Có bảo hiểm Child Health Plus
 • Are under insured: your insurance does not cover the vaccine
 • Không có bảo hiểm
 • Là người Mỹ bản địa hoặc người bản địa Alaska

Lịch đề xuất cho những người từ khi sinh đến 18 tuổi


Vắc-xin cho Người lớn (VFA)

Chương trình VFA cung cấp vắc-xin do tiểu bang tài trợ cho những người lớn từ 19 tuổi trở lên đủ điều kiện. Bạn có thể đủ điều kiện tham gia VFA nếu bạn:

 • Are under insured: your insurance does not cover the vaccine
 • Không có bảo hiểm
 • Đang theo học đại học (chỉ MMR)

Sinh viên đại học ở mọi lứa tuổi đều đủ điều kiện nhận vắc-xin Sởi, Quai bị và Rubella (MMR) thông qua chương trình VFA, bất kể đang có tình trạng bảo hiểm nào.

Lịch đề xuất cho người lớn


[Lên đầu trang]

 
Immunization Clinics at TCWH

We serve community members with no insurance, or with Medicaid or a Medicaid managed care plan. (You do not have to be a Tompkins County resident.)

 • Thứ Sáu, 9:00 giờ sáng–12:00 giờ trưa; 1:00 giờ chiều–4:00 giờ chiều  
 • For appointments and information, call Community Health Services at 607-274-6604.
 • Immunization records: You will need to provide a copy of your and/or your child's immunization record in advance of your appointment. Please also bring the records with you to your appointment.

Note: If you have a primary care provider or pediatrician, please contact them to make an appointment for immunizations. If you have insurance but no primary care provider we will help you connect with a health care provider. Call 607-274-6604.


Vaccines available at TCWH immunization clinics*

 
For children (ages 0-19): 

 • DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Pertussis)
 • HiB
 • Viêm gan A
 • Viêm gan B
 • HPV
 • Influenza
 • Meningococcal
 • MMR (Measles, Mumps, and Rubella)
 • Moderna Covid vaccine
 • Bại liệt
 • Pneumococcal
 • Td
 • Tdap (Tetanus, Diphtheria, and Pertussis)
 • Varicella

 
For adults (ages 19 and up): 

 • Hepatitis A
 • Viêm gan B
 • HPV (Human papillomavirus)
 • Influenza (Quadrivalent and High Dose)
 • Jynneos (Mpox vaccine)
 • Meningococcal
 • MMR  (Measles, Mumps, and Rubella)
 • Moderna Covid vaccine
 • Bại liệt
 • Tdap (Tetanus, Diphtheria, and Pertussis)

*Vaccine availability is subject to change. Please call CHS at 607-274-6604 for the most updated information on vaccine availability.

 
Vaccines NOT available at TCWH Clinics

 • Rotavirus (for children)
 • Shingles (for adults)
 • Adult Pneumococcal vaccine
 • RSV vaccine (adults and children)
 • Travel vaccines (cholera, yellow fever, typhoid)
 • Meningococcal Serogroup B vaccine
 • Varicella for adults

 
 
TCWH Communicable Disease Page 


[Lên đầu trang]

Homebound residents

TCWH offers in-home Covid and flu vaccinations to Tompkins County residents who are considered homebound. This means that you require the use of a walker or wheelchair to leave your home, your health condition may worsen if you leave your home, it is difficult for you to leave your home and you usually do not leave your home. Please call 607-274-6604 to register for this service.


Mobile clinics

TCWH offers mobile flu clinics during the start of flu season, usually in the month of October. If your organization is interested in hosting a flu clinic and has at least 10 people who want to be vaccinated, please call 607-274-6604 to speak with a nurse manager to organize this. Planning for mobile flu clinics usually starts in July or August.


Travel Vaccines

Travel Clinics provide travel vaccines, malaria prevention, travelers’ diarrhea prevention and management, among other services for travelers. Following are local travel clinics. Visit their websites for all services provided.

Outside of Tompkins County


[Lên đầu trang]


Immunization Updates for the 2024-25 School Year

Many children need to receive vaccines during the summer to stay up-to-date and comply with school vaccination requirements. 


Current NYS School Immunization Regulations

Sách học và quả táoPlease review the following schedules before school starts.

 • 2024-25 School Year, New York State Immunization Requirements for School Entrance/Attendance.
 • Tất cả trẻ em vào lớp 7, 8, 9, 10 và 12 đều phải tiêm vắc-xin viêm màng não mô cầu. Không tiêm vắc-xin này thì học sinh không thể bắt đầu đi học.
 • Hiện tại, trẻ ở độ tuổi đến trường bắt buộc phải tiêm chủng đầy đủ loạt vắc-xin cần thiết — hoặc đang trong quá trình tiêm vắc-xin đầy đủ — để đến trường. Theo định nghĩa hiện tại về "đang trong quá trình", trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ chỉ có thể tiếp tục đi học hoặc đi mẫu giáo nếu chúng đang trong quá trình hoàn thành tiêm chủng theo lịch trình tiêm bắt kịp của ACIP. Nếu trẻ đang tuân theo lịch tiêm chủng khác không đáp ứng các khoảng thời gian được quy định trong lịch trình tiêm bắt kịp ACIP, thì chúng không còn được coi là "đang trong quá trình" và không được phép đến trường, nếu không được miễn trừ.


Hãy sáng suốt đi tiêm chủng

Con cú 
Chiến dịch ImmuNYze (Tiêm chủng) cho tất cả người dân New York là sáng kiến của Cán bộ y tế quận của New York (NYSACHO),tập hợp bệnh nhân, phụ huynh, nhà cung cấp và đối tác chiến dịch lại với nhau. Mục tiêu của chúng tôi: là nâng cao nhận thức về nhu cầu phải tiêm chủng trong suốt cuộc đời — từ giai đoạn sơ sinh đến khi già — bằng cách cung cấp thông tin khoa học, đáng tin cậy về vắc-xin và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Chiến dịch ImmuNYze hoặc tải xuống tài liệu thông tin tại đây: "Hãy sáng suốt đi tiêm chủng!" và "Đừng chờ đợi, hãy tiêm chủng!"


[Lên đầu trang]

 
Tài nguyên


Vaccine Information Statements (VIS)

Vaccine Information Statements (VIS) are fact sheets produced by the federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC.) Each VIS explains to vaccine recipients, their parents, or their legal representatives both the benefits and risks of a vaccine. At any TCHD clinic, you will be provided with the specific VIS for the vaccine or vaccines you or your child are about to receive. You will also be given time to review it before the vaccine is administered.

TCWH Seasonal Flu Page


Phải làm gì sau khi tiêm

  
TCWH Communicable Disease Page 

 
TCWH Privacy Practices

[Lên đầu trang]