County Services           How Do I?     

Phòng tiêm chủng COVID19


SỨC KHOẺ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phòng Y tế Quận Tompkins (TCHD) hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng để ngăn chặn và ứng phó với đợt bùng phát vi-rút Corona (COVID-19) mới đang bùng phát.


This page is not being updated effective 12/31/2022.

Tiêm vắc-xin

Hướng dẫn chung

  • Vui lòng mang theo: (1) Giấy tờ tùy thân có ảnh, (2) Thẻ bảo hiểm nếu có. (Mặc dù tiêm chủng không tốn phí, nhưng nếu bạn có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm sẽ chi trả cho các chi phí lâm sàng.)
  • Cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký vào biểu mẫu chấp thuận đối với bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Một số phòng tiêm chủng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng trẻ dưới 18 tuổi. 
  • Luật Lao động của NYS cho nhân viên được nghỉ phép có lương để đi tiêm tất cả các mũi vắc-xin COVID-19, kể cả những mũi nhắc lại. Tải xuống bảng hiệu dánh cho khu vực nhân viên. Tải xuống câu hỏi thường gặp từ Bộ Lao động bang New York.
  • Hỗ trợ: Gọi số 2-1-1 (1-877-211-8667) trong giờ làm việc, 8:30 sáng - 5:00 chiều để được hỗ trợ đăng ký hoặc tìm hiểu về các phương tiện đi lại.

Địa điểm tiêm chủng


Thông tin về liều lượng vắc-xin


Phòng khám chuẩn bị đi vào hoạt động

TBA[Lên đầu trang]

Thêm trang tiêm chủng