County Services           How Do I?     

COVID-19 Local Data - Archived


SỨC KHOẺ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phòng Y tế Quận Tompkins (TCHD) hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng để ngăn chặn và ứng phó với đợt bùng phát vi-rút Corona (COVID-19) mới đang bùng phát.


April 2020-December 2022

The TCWH instituted a new reporting dashboard for Tompkins County's COVID-19 data, effective December 21, 2022. The daily table maintained by the TCHD since April 2020 will be removed from the homepage. The COVID-19 Data Page (this page) will remain, though it will no longer be updated.

Data icon Trên trang này


Bảng dữ liệu từ các nguồn địa phương, NYS, CDC


Dữ Liệu Quận Tompkins

[Lên đầu trang]

Lịch Sử & Xu Hướng

Biểu đồ xu hướng theo thời gian được hiển thị bên dưới. Di chuột qua hoặc chạm vào các dòng để hiển thị giá trị điểm dữ liệu.


Tiêm Chủng COVID-19

Biểu đồ cho thấy tổng số lần tiêm chủng được báo cáo bởi Công Cụ Theo Dõi Vắc Xin Tiểu Bang New York đối với cư dân Quận Tompkins, từ ngày 1 tháng Sáu, 2021 đến nay. Điều này đại diện cho việc tiêm chủng được thực hiện bởi tất cả các nguồn, bao gồm các hiệu thuốc, các địa điểm do NYS điều hành, các cơ sở tư nhân, Sở Y Tế Quận Tompkins và Hệ Thống Y Tế Cayuga hợp tác với TCHD.

Tổng số lần Tiêm Chủng COVID-19 kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2021 (Quận Tompkins)
Nhấp vào đây để mở biểu đồ này trong thẻ mới.Thông tin cập nhật có thể bị trễ.

Để biết tổng số lượt tiêm chủng liều thứ nhất và thứ hai được tiêm cho cư dân Quận Tompkins từ tháng Hai, 2021 đến tháng Tư, 2022, nhấp vào đây.


[Lên đầu trang]


Số Ca Mắc COVID-19

Các biểu đồ sau đây hiển thị số ca mắc COVID-19 đã xác định bao gồm các ca mới và các ca đang mắc, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 dương tính (phát hiện vi-rút) và nguồn phơi nhiễm. Chỉ cư dân Quận Tompkins.

Các ca dương tính mới hàng ngày & Trung Bình Động 7 ngày
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.Thông tin cập nhật có thể bị trễ. 
Trong khoảng thời gian từ ngày  1 tháng Bảy, 2020 đến ngày 2tháng Tám, 2021, nhấp vào đây.


Tổng Số Ca + Số Ca Dương Tính Hàng Ngày + Số Ca Dương Tính Hàng Ngày
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ.


Tỷ Lệ Xét Nghiệm Dương Tính (trung bìnhsố ca/trung bìnhsố lần xét nghiệm; từ ngày 1/ 6/21)
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ.
Để xem biểu đồ hiển thị dữ liệu từ 1/12/2020, nhấp vào đây.


Tình Trạng Tiêm Chủng của Các Ca Dương Tính 
Việc Báo Cáo Tình Trạng Tiêm Chủng của Các Ca Dương Tính đã bị ngừng kể từ ngày 8/2/22 do ngày càng có nhiều ẩn số trong dữ liệu có sẵn. Biểu đồ vẫn có sẵn ở đây.


 

Cấp Độ Cộng Đồng 

CDC đã sửa đổi các chỉ số tư vấn của họ để tập trung vào các ca nhập viện mới và năng lực bệnh viện để xác định phân loại Cấp Độ Cộng Đồng thành thấp, trung bình hoặc cao.


CDC xem xét sự kết hợp của ba chỉ số để xác định cấp cộng đồng COVID-19.

  • Số ca nhập viện COVID-19 mới trong mỗi 100.000 dân số trong 7 ngày qua,
  • tỷ lệ giường bệnh nội trú theo biên chế được sử dụng bởi bệnh nhân COVID-19 và
  • tổng số ca mắc COVID-19 mới trong mỗi 100.000 dân số trong 7 ngày qua 

Số ca nhập viện COVID-19 mới và tỷ lệ giường nội trú theo biên chế được sử dụng cho thấy hệ thống y tế có khả năng gặp áp lực lớn. Dữ liệu về số ca mắc mới đóng vai trò là chỉ báo cảnh báo sớm về khả năng gia tăng áp lực cho hệ thống y tế trong trường hợp số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Cấp độ cộng đồng COVID-19 được xác định bởi số liệu số ca nhập viện mới và giường bệnh nội trú cao hơn, được xác định bởi số ca mắc mới hiện tại trong100.000 dân số trong 7 ngày qua (dưới 200 hoặc 200+). Các số liệu để phân loại là thấp, trung bình hoặc cao được xác định trong bảng bên dưới. 

Số Ca COVID-19 mới (tổng cộng trong 7 ngày trong mỗi 100K)
Các Chỉ Báo Cấp Độ Cộng Đồng

Thấp

Trung bình*

Cao

Ít hơn 200 ca mới trong tổng cộng 7 ngày qua trong 100K dân số.

Số ca nhập viện COVID-19 trong mỗi 100.000 dân số ( tổng cộng 7 ngày)

<10,0

10,0-19,9

≥20,0

Tỷ lệ giường bệnh nhân nội trú theo biên chế được sử dụng bởi bệnh nhân COVID-19 (trung bình 7 ngày)

<10,0%

10,0-14,9%

≥15,0%

Hơn 200 ca mới trong tổng số 7 ngày qua trong mỗi 100K dân số.

Số ca nhập viện COVID-19 trong mỗi 100.000 dân số ( tổng cộng 7 ngày)

NA

<10,0

≥10,0

Tỷ lệ giường bệnh nhân nội trú theo biên chế được sử dụng bởi bệnh nhân COVID-19 (trung bình 7 ngày)

NA

<10,0%

≥10,0%


*Trong hướng dẫn dành cho cấp độ Trung Bình, các thành viên cộng đồng được khuyến khích tiếp tục duy trì sự cẩn trọng:


Ảnh tĩnh của đồ thị đường kẻ về Cấp Độ Lây LanMức Độ Lây Nhiễm Cộng Đồng
Nhấp vào đây để mở biểu đồ hiện tại từ dữ liệu TCHD (1/6/2021 đến 20/12/2022).Cấp độ được tính theo tổng số ca trong 7 ngày trong mỗi 100.000 dân số.Thông tin cập nhật hàng ngày có thể bị trễ.   

Trong khoảng thời gian từ ngày 1tháng Bảy, 2020 đến ngày 2 tháng Tám, 2021 nhấp vào đây.


Nguồn Phơi Nhiễm COVID-19 
Việc Báo Cáo Dữ Liệu Nguồn Phơi Nhiễm đã bị ngừng kể từ ngày 25/1/22. Biểu đồ vẫn có sẵn ở đây.


[Lên đầu trang]

Thống Kê Dân Số:


Nhập viện: Tình trạng tiêm chủng của bệnh nhân dương tính với COVID-19

Cư dân Quận Tompkins dương tính với COVID-19 khi được đưa vào Trung Tâm Y Tế Cayuga. Dữ liệu kể từ 1/8/21. Tình trạng tiêm chủng là tại thời điểm nhập viện. Nguồn: Hệ Thống Y Tế Cayuga, do TCHD đối chiếu.

Nhập viện: Tuổi và tình trạng tiêm chủng của những người nhập viện dương tính với COVID-19.

Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.Cập nhật hàng tuần. 


Nhập viện: Tháng cá nhân nhập viện CMC.

Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới. 

GIẢI THÍCH VỀ TÌNH TRẠNG TIÊM CHỦNG CỦA CA BỆNH: Đã Tiêm Chủng Đầy Đủ - ngày xét nghiệm COVID-19 của ca bệnh là 2+ tuần sau mũi tiêm thứ hai trong loạt 2 mũi tiêm, hoặc 2+ tuần sau khi tiêm vắc-xin một mũi. Không Tiêm Chủng Đầy Đủ — ca bệnh không được tiêm chủng, hoặc ngày xét nghiệm là <2 tuần sau khi hoàn thành chuỗi tiêm chủng đầy đủ. 


[Lên đầu trang]

 


Các ca tử vong do COVID-19, cư dân Quận Tompkins

Tuổi và tình trạng tiêm chủng của cư dân Quận Tompkins tử vong do COVID-19 từ ngày 1 tháng Hai, 2021
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.Thông tin cập nhật hai tuần một lần có thể bị trễ.


Số ca tử vong của cư dân Quận Tompkins mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng Hai, 2021
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.Cập nhật hàng tháng.


[Lên đầu trang]

 

Các Ca Dương Tính Xác Định

Phân bố độ tuổi của cư dân xác định dương tính với COVID-19
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.


Phân bố chủng tộc của cư dân đã xác định dương tính với COVID-19
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.


Phân bố dân tộc của cư dân đã xác định dương tính với COVID-19
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.


[Lên đầu trang]

Cá Nhân Đã Được Tiêm Chủng ở Quận Tompkins

Tiêm Chủng COVID-19, Cá Nhân được tiêm một mũi trở lên, cư dân Quận Tompkins. Nguồn: NYSDOH

Phân bố tuổi của cư dân đã được tiêm chủng
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.


Phân bố chủng tộc của cư dân đã được tiêm chủng
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.


Phân bố dân tộc của cư dân đã được tiêm chủng
Nhấp vào đây để mở biểu đồ trên trong một thẻ mới.


[Lên đầu trang]

Dữ Liệu Hàng Ngày Covid-19 Đã Giải Thích

Dữ liệu đến từ đâu và cách tính toán các con số

Báo cáo dữ liệu cập nhật được đăng ở đầu trang này.

Ảnh giải thích bảng số liệu hàng ngày
Nhấp vào ảnh để mở ảnh lớn hơn
Nhấp vào đây để mở và tải xuống bản PDF của hình ảnh này
Hoặc xem lại phần giải thích trong đề cương dưới đây.


TCHD: Sở Y Tế Quận Tompkins |  CHS: Hệ Thống Y Tế Cayuga
ECLRS: Hệ Thống Báo Cáo Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng Điện Tử (NYSDOH)

(Cập nhật: ngày 1 tháng Hai, 2022)


Số Ca Nhập Viện Hiện Mắc COVID-19

TYT báo cáo mọi ca nhập viện liên quan đến COVID hàng ngày cho TCHD. TCHD sau đó báo cáo các bệnh nhân đang mắc COVID-19 — những người đang được theo dõi trong thời gian cách ly. Những bệnh nhân hết thời gian cách ly nhưng vẫn đang hồi phục trong bệnh viện không được tính vào con số này. 


Tổng Số Ca Tử Vong của Cư Dân TC

Giám Định Viên Y khoa báo cáo thông tin này cho TCHD. Kể từ ngày 25/1/21, TCHD không còn báo cáo các trường hợp tử vong không phải là cư dân thường trú. Các quận đăng ký thường trú báo cáo những ca tử vong này.

Có sự khác biệt về "dữ liệu ca tử vong" do NYS và TCHD báo cáo là do một số vấn đề. Tiểu Bang có khả năng báo cáo ca tử vong của bất cứ ai chết trong Quận Tompkins bất kể địa chỉ thường trú của họ, trong khi TCHD chỉ báo cáo ca tử vong của cư dân Quận Tompkins. Chúng tôi đang báo cáo dựa trên giấy chứng tử, tuy nhiên chúng tôi không nhận được thông báo về trường hợp tử vong của những cư dân không ở Quận Tompkins vào thời điểm tử vong.


Tổng Số Xét Nghiệm COVID-19

Tổng số xét nghiệm được báo cáo trong ECLRS, Hệ Thống Báo Cáo Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng Điện Tử tại NYSDOH, đối với cư dân quận Tompkins.


Số xét nghiệm hằng ngày

Các xét nghiệm hàng ngày là kết quả xét nghiệm dương tính và âm tính trong ECLRS. Con số được báo cáo ở đây là của ngày hôm trước.


Số Ca Dương Tính Mới

TCHD báo cáo các ca dương tính mới hàng ngày dựa trên hệ thống an toàn của Tiểu Bang. Các y tá TCHD theo dõi bất kỳ cá nhân nào có kết quả xét nghiệm dương tính và tiến hành điều tra dịch tễ


Tổng số ca dương tính

Đây là tổng số ca dương tính duy nhất tích lũy kể từ ngày 14/3/2020. Chỉ cư dân Quận Tompkins.


Báo Cáo Tự Xét Nghiệm Dương Tính

Kết quả tự xét nghiệm (xét nghiệm tại nhà) dương tính với COVID-19 được báo cáo cho TCHD thông qua biểu mẫu báo cáo trực tuyến. Tìm hiểu thêm trên trang web tự xét nghiệm


Tổng Số Ca Tự Xét Nghiệm Dương Tính Được Báo Cáo

Tổng tích lũy kết quả tự xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã được báo cáo cho TCHD.


Tổng Số Lần Tiêm Chủng (Mũi 1 và 2)

Dữ liệu tiêm chủng được lấy từ bảng dữ liệu Tiến Độ Tiêm Chủng Cho Đến Nay của NYS COVID-19.


[Lên đầu trang]